Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 39 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
Glanhawr Dros Dro - Tŵr Rhydfudr (PTT-EXT) Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 21/06/2018 06/07/2018
ATHRO RHAN-AMSER DROS DRO - YSGOL PENYCAE Addysg 21/06/2018 02/07/2018
Gweithiwr Glanhau Parhaol Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 20/06/2018 06/07/2018
Gweithiwr Glanhau Parhaol Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 20/06/2018 06/07/2018
Cymhorthydd Tai (FTT-EXT) Tai a'r Economi 20/06/2018 06/07/2018
Gweithiwr Glanhau Dros Dro - Tŵr Rhydfudr 15 hours (PTT-EXT) Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 20/06/2018 06/07/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 3 Addysg 20/06/2018 05/07/2018
CYNORTHWYYDD ADDYSGU LEFEL 1 Addysg 19/06/2018 06/07/2018
Cymhorthydd Dosbarth lefel 1, Ysgol Min-y-Ddol Addysg 19/06/2018 02/07/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU - CYFFREDINOL Addysg 19/06/2018 02/07/2018
Gweithiwr Glanhau Parhaol-Glanhau Swyddfeydd, Parc Technoleg Wrecsam Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 19/06/2018 06/07/2018
Gweithwyr Glanhau Dros Dro Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 19/06/2018 06/07/2018
Gweithiwr Glanhau Dros Dro-Tŵr Rhydfudr, Stad Ddiwydiannol Wrecsam Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 19/06/2018 06/07/2018
Ymgynghorydd Gwasanaethau Cefnogaeth a Chwsmeriaid Tai a'r Economi 18/06/2018 06/07/2018
Arweinydd Gwasanaethau Pwyllgor Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 18/06/2018 13/07/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 - Ysgol Maes-y-Llan Addysg 15/06/2018 29/06/2018
ATHRO/AWES CYMRAEG Addysg 15/06/2018 28/06/2018
Athro / Athrawes Blwyddyn 1, Bro Alun (PTT-EXT) Addysg 15/06/2018 27/06/2018
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 x 2 - Ysgol Gynradd Gymunedol Hafod y Wern Addysg 15/06/2018 27/06/2018
Cymhorthydd Goruchwylio Canol Dydd - Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Santes Fair, Addysg 13/06/2018 13/07/2018
Athro/awes Dosbarth Addysg 13/06/2018 29/06/2018
CYMHORTHWYR DYSGU LEFEL 2 (SWYDD KS2) Addysg 13/06/2018 29/06/2018
CYMHORTHYDD DYSGU LEFEL 1 Addysg 13/06/2018 29/06/2018
Ymgynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 13/06/2018 29/06/2018
Gweithiwr Cymdeithasol Gofal Cymdeithasol i Oedolion 13/06/2018 29/06/2018
Ymgynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 13/06/2018 29/06/2018
Gweithiwr Cymorth Nos Gofal Cymdeithasol i Oedolion 13/06/2018 29/06/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2 Addysg 13/06/2018 03/07/2018
Athro/awes Rhan Uchaf Cyfnod Allweddol 2 - Ysgol Maes y Mynydd Addysg 13/06/2018 28/06/2018
Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen / Gwaelod Cyfnod Allweddol 2 Addysg 13/06/2018 28/06/2018
Cymhorthydd Arlwyo Llanw Parhaol Tai a'r Economi 12/06/2018 06/07/2018
Technegydd Gwyddoniaeth Addysg 11/06/2018 06/07/2018
Athro Saesneg - Ysgol Uwchradd Darland Addysg 07/06/2018 28/06/2018
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 Addysg 06/06/2018 06/07/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 Addysg 04/06/2018 02/07/2018
Athro / Athrawes Cyfnod Allweddol Addysg 30/05/2018 27/06/2018
Rheolwr Tîm/Rheolwr Cofrestredig – Gwasanaethau Cartref/Ailalluogi Gofal Cymdeithasol i Oedolion 18/05/2018 29/06/2018
COGYDD MEWN GOFAL SYMUDOL Tai a'r Economi 26/02/2018 06/07/2018
Hyfforddwr Achlysurol Addysg 24/01/2017 29/06/2018