Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 31 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
Swyddog Derbyniadau Addysg 09/08/2018 07/09/2018
ATHRO/ATHRAWES YMGYNGHOROL DECHRAU'N DEG LLAWN AMSER Gofal Cymdeithasol i Blant 08/08/2018 24/08/2018
CYNORTHWYYDD CEFNOGI BUSNES-Dechrau’n Deg Gofal Cymdeithasol i Blant 08/08/2018 24/08/2018
Rheolwr Tîm Cynorthwyol Tîm Plant Dan Ofal Gofal Cymdeithasol i Blant 07/08/2018 24/08/2018
Therapyddion Galwedigaethol – parhaol 37 awr Gofal Cymdeithasol i Oedolion 06/08/2018 24/08/2018
UWCH SWYDDOG CYNNAL A CHADW ADEILADAU Tai a'r Economi 02/08/2018 17/08/2018
Gweithiwr Cymorth Ieuenctid – Lefel Gyntaf Addysg 01/08/2018 31/08/2018
Swyddog Monitro Perfformiad Gofal Cymdeithasol i Blant 31/07/2018 17/08/2018
Mentor Cyflogaeth i Ieuenctid Tai a'r Economi 31/07/2018 17/08/2018
Rheolwr Bugeiliol, Ysgol Sant Christopher Addysg 31/07/2018 31/08/2018
Cydlynydd Gwaith Ieuenctid B Addysg 31/07/2018 24/08/2018
4 X CYMHORTHYDD ADDYSGU DROS DRO-Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd Sant Joseff Addysg 27/07/2018 20/08/2018
Athro / Athrawes Blwyddyn 4 Addysg 25/07/2018 07/09/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU – LEFEL 1 Addysg 25/07/2018 07/09/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol), Ysgol Gynradd Parc Acton Addysg 24/07/2018 03/09/2018
Cymhorthydd Arwain Tîm; Cefnogi Ieuenctid a Chwarae Addysg 23/07/2018 16/08/2018
Swyddog Cyllid Addysg 19/07/2018 24/08/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 3 - Cefnogaeth a Chyflwyno Addysg 19/07/2018 07/09/2018
Athro/Athrawes 0.4 (MPR) Addysg 19/07/2018 07/09/2018
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 Addysg 17/07/2018 05/09/2018
Cymhorthydd Cefnogi Dysgu (Lefel 1),Ysgol Maes y Mynydd Addysg 13/07/2018 03/09/2018
Cymhorthydd Addysgu (Lefel 1), Ysgol Maes y Mynydd Addysg 13/07/2018 03/09/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 Addysg 13/07/2018 31/08/2018
Ysgol Bodhyfryd - PENNAETH Addysg 11/07/2018 11/09/2018
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 Addysg 06/07/2018 04/09/2018
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 Addysg 06/07/2018 04/09/2018
GOFALWR, Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd Sant Joseff Addysg 04/07/2018 20/08/2018
NETWORK MANAGER, St Joseph's Catholic & Anglican High School Addysg 04/07/2018 20/08/2018
Swyddog Cefnogi Pobl Tai a'r Economi 28/06/2018 24/08/2018
Cymhorthydd Arlwyo Llanw Parhaol Tai a'r Economi 12/06/2018 31/08/2018
Hyfforddwr Achlysurol Addysg 24/01/2017 17/08/2018