Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 19 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
Gweithiwr Cefnogi Tîm Dyletswydd Argyfwng Gofal Cymdeithasol i Oedolion 14/02/2019 08/03/2019
Swyddogion Gofal Plant Preswyl Gofal Cymdeithasol i Blant 14/02/2019 01/03/2019
SWYDD CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2 - Ysgol Gynradd Sirol Brynteg Addysg 13/02/2019 04/03/2019
Ymgynghorydd Gwybodaeth i Dwristiaid Tai a'r Economi 13/02/2019 01/03/2019
Dirprwy Bennaeth - Ysgol Bryn Tabor Addysg 12/02/2019 08/03/2019
Swyddog Tai - Cyfrifon Tai a'r Economi 06/02/2019 22/02/2019
Cymhorthydd Cefnogi Busnes, Tîm ADTRAC Addysg 06/02/2019 27/02/2019
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (CYMORTH 1-1),Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair Addysg 05/02/2019 18/02/2019
Ymgynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid - Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 05/02/2019 22/02/2019
TECHNEGYDD LABORDY / SWYDDOG REPROGRAFFEG - Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd Sant Joseff Addysg 01/02/2019 21/02/2019
3X CYMHORTHYDD ADDYSGU DROS DRO – LEFEL 1 Addysg 01/02/2019 21/02/2019
Gweithiwr Cymdeithasol - Gofal Cymdeithasol i Blant Gofal Cymdeithasol i Blant 31/01/2019 02/08/2019
SWYDDOG GWEINYDDOL LEFEL 1 - YSGOL MORGAN LLWYD Addysg 30/01/2019 22/02/2019
Hysbyseb ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol Sesiynol Mabwysiadu Gofal Cymdeithasol i Blant 21/01/2019 01/03/2019
Gweithiwr Cymdeithasol – Gwasanaeth Maethu Parhaol Gofal Cymdeithasol i Blant 27/11/2018 22/02/2019
Rheolwr Tîm Cynorthwyol - Cefnogi Teuluoedd x 2 Gofal Cymdeithasol i Blant 26/10/2018 22/02/2019
RHEOLWR TÎM MAETHU Gofal Cymdeithasol i Blant 26/10/2018 22/02/2019
Swyddog Diogelu ac Adolygu Annibynnol (ISRO) Gofal Cymdeithasol i Blant 08/10/2018 22/02/2019
Gweithiwr Cymdeithasol – Gwasanaeth Maethu Parhaol Gofal Cymdeithasol i Blant 29/08/2018 22/02/2019