Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 26 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol) Addysg 16/10/2018 05/11/2018
Ymgynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 11/10/2018 26/10/2018
CYNORTHWYEDD GORFYDDOL DYDD DYDD - Ysgol Gynradd y Santes Fair Addysg 11/10/2018 19/10/2018
GLANHAWR YSGOL Addysg 10/10/2018 31/10/2018
2 x CYMORTHYDDION GORUCHWYLIO CANOL DYDD Addysg 10/10/2018 05/11/2018
Hysbyseb ar gyfer swydd Rheolwr Gwasanaethau Cofrestru Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 09/10/2018 26/10/2018
CYSYLLTIAD I'R YSGOL (CONTRACT 12 MIS) - Ysgol Maelor, Penley Addysg 09/10/2018 31/10/2018
Swyddog Gweinyddol Rhan amser – Lefel 2, Ysgol Bro Alun Addysg 09/10/2018 22/10/2018
Swyddog Diogelu ac Gofal Cymdeithasol i Blant 08/10/2018 02/11/2018
Gweithiwr Cymdeithasol Gofal Cymdeithasol i Blant 08/10/2018 02/11/2018
YMARFERWR CHWARAE A IAITH DECHRAU’N DEG Addysg 05/10/2018 19/10/2018
Arweinydd Pwnc – TGCh a Chyfrifiadura Addysg 04/10/2018 19/10/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 - Ysgol Gynradd Sirol Brynteg Addysg 04/10/2018 17/10/2018
SWYDDOG CYNLLUNIO A CHOMISIYNU Gofal Cymdeithasol i Oedolion 04/10/2018 19/10/2018
Teiliwr Wal a Llawr Tai a'r Economi 04/10/2018 19/10/2018
CYMHORTHYDD CEFNOGI BUSNES Addysg 03/10/2018 19/10/2018
Gweithredwr Glanhau Parhaol - Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 03/10/2018 19/10/2018
Cymhorthydd Goruchwylio Canol Dydd Addysg 02/10/2018 17/10/2018
GLANHAWR - Ysgol Rhostyllen Addysg 02/10/2018 17/10/2018
Clerc Gwaith x 2 Tai a'r Economi 02/10/2018 19/10/2018
Cynlluniwr Gwaith Tai a'r Economi 02/10/2018 19/10/2018
Gweithiwr Clirio a Glanhau Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 02/10/2018 19/10/2018
GOFALWR MIN NOS Addysg 26/09/2018 26/10/2018
Ymgynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 18/09/2018 02/11/2018
Gweithiwr Cymdeithasol Gofal Cymdeithasol i Blant 29/08/2018 26/10/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (CYMORTH UNIGOL) Addysg 29/09/2017 24/10/2018