Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 31 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
Swyddog Gweinyddol - Ysgol Morgan Llwyd Addysg 22/08/2017 08/09/2017
CYNORTHWYYDD GWEINYDDOL/ Gweinyddu a Threfniadaeth Lefel 2 Addysg 18/08/2017 01/09/2017
Gweithiwr Glanhau Parhaol Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 15/08/2017 01/09/2017
Gweithiwr Amlosgfa a Mynwentydd Yr Amgylched a Chynllunio 14/08/2017 01/09/2017
CYNORTHWYYDD CEGIN CYFFREDINOL Addysg 14/08/2017 01/09/2017
GLANHAWR YSGOL Addysg 14/08/2017 01/09/2017
Arolygydd Nwy Technegol Tai a'r Economi 09/08/2017 25/08/2017
Gweithiwr Glanhau Parhaol Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 08/08/2017 25/08/2017
Gweithiwr Glanhau Parhaol Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 07/08/2017 25/08/2017
Swyddog Pobl Ifanc Egnïol Addysg 07/08/2017 25/08/2017
Swyddog Hyfforddiant a Chefnogaeth Systemau Gwybodaeth Rheoli Addysg 26/07/2017 11/09/2017
Glanhawr - Ysgol y Wirfoddol y Santes Fair Addysg 26/07/2017 01/09/2017
DIRPRWY BENNAETH x 2 Addysg 25/07/2017 15/09/2017
2 x CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol) -Ysgol Gynradd Parc Acton Addysg 24/07/2017 04/09/2017
SWYDDI CYMHORTHYDD ADDYSGU Addysg 24/07/2017 05/09/2017
Cymhorthydd Addysgu Lefel 2 - Ysgol Gynradd Gymunedol Gwenfro Addysg 24/07/2017 15/09/2017
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 Addysg 21/07/2017 06/09/2017
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Gynradd Sirol Brynteg Addysg 21/07/2017 08/09/2017
LEFEL CYMHORTHYDD ADDYSGU 1 - Ysgol Gynradd Rofft Addysg 21/07/2017 06/09/2017
CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD Addysg 20/07/2017 31/08/2017
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Gynradd Gymunedol Alexandra Addysg 19/07/2017 28/08/2017
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 Addysg 18/07/2017 28/08/2017
PLYMWR NWY Tai a'r Economi 13/07/2017 01/09/2017
Cymhorthydd Dysgu Lefel 1 - Ysgol Maelor Addysg 10/07/2017 01/09/2017
PENNAETH - Ffederasiwn Ysgolion Dyffryn Dyfrdwy Addysg 10/07/2017 13/09/2017
Rheolwr Tîm Cynorthwyol i Deuluoedd Gofal Cymdeithasol i Blant 05/07/2017 01/09/2017
Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Cymorth i Deuluoedd Parhaol x 7 (FTP-EXT) Gofal Cymdeithasol i Blant 29/06/2017 01/09/2017
Gweithiwr Cymdeithasol x 4 Gofal Cymdeithasol i Blant 29/06/2017 01/09/2017
Gweithwyr Cymdeithasol Cofrestredig / Swyddogion Gwasanaethau (CAS-EXT) Gofal Cymdeithasol i Oedolion 26/05/2017 30/09/2017
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol Tai a'r Economi 08/05/2017 15/09/2017
Hyfforddwr Achlysurol Addysg 24/01/2017 30/09/2017