Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 30 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
Syrfëwr Ystadau Tai a'r Economi 23/04/2018 27/04/2018
CYDLYNYDD -0.6 – ANGHENION DYSGU Addysg 20/04/2018 08/05/2018
Athro Gwyddoniaeth - Ysgol Uwchradd Darland Addysg 20/04/2018 10/05/2018
2 X ATHRO CA2 DROS GYFNOD MAMOLAETH Addysg 18/04/2018 09/05/2018
Cydlynydd Gwaith Ieuenctid B Addysg 18/04/2018 07/05/2018
Athro/Athrawes Dosbarth Darpariaeth ag Adnoddau Addysg 17/04/2018 08/05/2018
CYMHORTHYDD ARLWYO CLWB BRECWAST DROS DRO Addysg 17/04/2018 27/04/2018
ATHRO/ATHRAWES DYLUNIO A THECHNOLEG Addysg 17/04/2018 30/04/2018
Prentis x4 Tai a'r Economi 17/04/2018 04/05/2018
CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD - Ysgol Gynradd Rhosddu Addysg 16/04/2018 24/04/2018
Gyrrwr / Gweithiwr Adeiladu Tai a'r Economi 16/04/2018 04/05/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2 - YSGOL GYNRADD VICTORIA Addysg 13/04/2018 30/04/2018
Athro / Athrawes Cyfnod Mamolaeth- Ysgol Plas Coch Addysg 12/04/2018 27/04/2018
Athro / Athrawes Cyfnod Mamolaeth- Ysgol Bro Alun Addysg 10/04/2018 27/04/2018
Swyddog Ymgysylltu Gweithwyr Tai a'r Economi 10/04/2018 27/04/2018
Mentor Cyflogaeth Cymunedol Tai a'r Economi 09/04/2018 27/04/2018
Swyddog Cyfranogi ac Ymgysylltu X 2 Tai a'r Economi 09/04/2018 27/04/2018
CYMHORTHYDD TALIADAU TAI Tai a'r Economi 21/03/2018 27/04/2018
2 x ATHRO, GWASANAETHAU ATGYFEIRIO DISGYBLION WRECSAM Addysg 20/03/2018 24/04/2018
CYNORTHWYYDD GORUCHWYLIOL CLWB BRECWAST - Ysgol Gymunedol Barker’s Lane Addysg 19/03/2018 11/05/2018
Cogydd Cynorthwyol - Ysgol Grango Tai a'r Economi 15/03/2018 27/04/2018
Athro/Athrawes - Ysgol Rhosnesni Addysg 20/02/2018 03/05/2018
Gweithiwr Plant a Theuluoedd (Sgiliau Ymarferol) PTT-EXT Gofal Cymdeithasol i Blant 08/02/2018 04/05/2018
DIRPRWY BENNAETH Addysg 07/02/2018 27/04/2018
Athro/Athrawes Cyfnod Mamolaeth Addysg 07/02/2018 27/04/2018
ARWEINYDD PWNC - CYMRAEG (PENNAETH CYMRAEG) - Ysgol Rhosnesni Addysg 29/01/2018 03/05/2018
Rhyddhad Gofalwr Canolfan Gymunedol Tai a'r Economi 23/01/2018 30/04/2018
HEBRYNGWR CROESFAN YSGOL Yr Amgylched a Chynllunio 28/11/2017 27/04/2018
Gweithiwr Cymdeithasol Lefel 2/3 Gofal Cymdeithasol i Oedolion 15/09/2017 27/04/2018
Hyfforddwr Achlysurol Addysg 24/01/2017 30/04/2018