Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 48 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
Saer x 3 Tai a'r Economi 27/04/2017 12/05/2017
Trydanwr x 3 Tai a'r Economi 27/04/2017 12/05/2017
Cymorthydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Gymradd y Santes Fair Addysg 27/04/2017 10/05/2017
Arweinydd Tîm Tenantiaethau Tai a'r Economi 27/04/2017 12/05/2017
Gweithredwr Glanhau Parhaol Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 27/04/2017 12/05/2017
Athro/athrawes (0.7) dros gyfnod mamolaeth o Medi 2017 Addysg 26/04/2017 24/05/2017
Gyrrwr Parhaol / Gweithredwr Adeiladu Cyffredinol Tai a'r Economi 26/04/2017 12/05/2017
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2 - Ysgol Gymunedol Lôn Barcas Addysg 26/04/2017 24/05/2017
CYMORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2 -Ysgol Maes-y-Llan Addysg 25/04/2017 15/05/2017
Gweithredwr Glanhau Parhaol Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 25/04/2017 12/05/2017
Prentisiaid - Plymwr,Trydanwr,Saer Coed Tai a'r Economi 24/04/2017 12/05/2017
PENNAETH - Ysgol Maes-y-Llan Addysg 24/04/2017 12/05/2017
CYMHORTHYDD CEFNOGAETH BUSNES Addysg 24/04/2017 08/05/2017
Swyddog Pobl Ifanc Egniol (PTT-EXT) Addysg 21/04/2017 05/05/2017
Swyddog Pobl Ifanc Egniol (FTT-EXT) Addysg 21/04/2017 05/05/2017
Swyddog Cyllid Cyllid 20/04/2017 05/05/2017
Gofalwr / wraig Addysg 19/04/2017 02/05/2017
Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen - Ysgol Plas Coch Addysg 19/04/2017 05/05/2017
Gofalwr gyda'r nosau - Ysgol Maelor Penley Addysg 18/04/2017 05/05/2017
Glanhawr Ysgol - Ysgol Maelor, Penley Addysg 18/04/2017 05/05/2017
Dadansoddwr Technegol TGCh (Gweinyddion ac AD Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 18/04/2017 05/05/2017
SWYDDOG HAWLIAU LLES Cyllid 13/04/2017 28/04/2017
Saer Tai a'r Economi 12/04/2017 28/04/2017
Athro / Athrawes Gwyddoniaeth Addysg 11/04/2017 05/05/2017
Athro/ Athrawes CA2 – Contract Dros Dro Addysg 11/04/2017 01/05/2017
Athro/Athrawes Dosbarth (Llawn Amser, Dros Dro - Swydd Allanol) x 2 Addysg 11/04/2017 05/05/2017
GWEITHIWR CYMDEITHASOL COFRESTREDIG/ GWEITHIWR IECHYD MEDDWL PROFFESIYNOL CYMERADWY (TÎM IECHYD MEDDWL CYMUNEDOL) Gofal Cymdeithasol i Oedolion 11/04/2017 28/04/2017
Gofalwr Canolfan Gymunedol Parhaol Rhan Amser - Penwythnosau Tai a'r Economi 11/04/2017 28/04/2017
Gofalwr Canolfan Gymunedol Parhaol Rhan Amser - Penwythnosau Tai a'r Economi 11/04/2017 28/04/2017
Syrfëwr Adeiladau Tai a'r Economi 11/04/2017 05/05/2017
Athro/Athrawes Mathemateg - Ysgol Clywedog Addysg 10/04/2017 28/04/2017
Athro/ Athrawes Gwyddoniaeth Addysg 10/04/2017 28/04/2017
Dirprwy Arweinydd Pwnc Mathemateg Addysg 10/04/2017 08/05/2017
Swyddog Cefnogi TGCh Ysgolion (Parhaol) Addysg 07/04/2017 28/04/2017
Athro Mathemateg Addysg 07/04/2017 05/05/2017
ATHRO/ATHRAWES CYFNOD SYLFAEN Addysg 07/04/2017 03/05/2017
Cynorthwyydd Gweinyddol L2 Addysg 07/04/2017 10/05/2017
Glanhawr - Ysgol Gynradd Brynteg Addysg 07/04/2017 28/04/2017
Cymhorthydd Addysgu Lefel 2 - Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Eutun Addysg 07/04/2017 10/05/2017
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Gynradd Black Lane Addysg 07/04/2017 28/04/2017
Athro/ Athrawes ac Arweinydd Cyfnod Allweddol 2 - Ysgol Gynradd Alexandra Addysg 06/04/2017 03/05/2017
Swyddog Cefnogi Presenoldeb a Chyswllt Rhieni Addysg 04/04/2017 08/05/2017
Athro/Athrawes CA2 Addysg 03/04/2017 03/05/2017
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 - Canolfan Blynyddoedd Cynnar Wrecsam Addysg 03/04/2017 28/04/2017
Swyddog Cefnogi TGCh Ysgolion (parhaol) Addysg 30/03/2017 05/05/2017
1 X ATHRO/ATHRAWES - Ysgol Gynradd Gymunedol y Parc, Llai Addysg 20/03/2017 28/04/2017
Pennaeth - Ysgol yr Hafod Addysg 07/03/2017 19/05/2017
CYNORTHWYYDD ARLWYO PARHAOL, Tai a'r Economi 21/02/2017 05/05/2017