Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwybodaeth Fyw am Waith Ffordd

Gwybodaeth fyw am waith ffordd dros y saith niwrnod nesaf.

Band Eang Ffibr Optig Virgin Media yn Gweithio yn Wrecsam

Mae Virgin Media ar hyn o bryd yn ymgymryd â gwaith i osod offer ffibr optig mewn nifer o leoliadau ar draws Wrecsam. Rhowch wybod i Dîm Gwaith Stryd ymroddedig Virgin Media os oes yna broblemau gyda'r gwaith drwy gysylltu â’r tîm yn uniongyrchol ar 0870 888 3116.

Ffyrdd Sydd Ar Gau

Mae'r wybodaeth o'n cronfa ddata ar gael yn Saesneg yn unig. Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra.

Smithy Lane, Pentre Bychan,

Replacement gas main, ROAD CLOSURE for 14 weeks until Monday, 10 July '17 Delays expected N/A

Further information: Wales and West Utilities 01792 326214

Hazel Grove, Wrexham,

Gas Main Replacement, ROAD CLOSURE for 2 weeks until Thursday, 29 June '17 Delays expected N/A

Further information: Western Gas Alliance

Allt-y-Pentref, Gwynfryn,

Wall Repairs, ROAD CLOSURE for 3 weeks from Monday, 26 June '17 until Monday, 17 July '17 Delays expected < 5 mins

Further information: Private Contractor

Newbrigg Road, Wrexham,

Virgin Media - Cabling Works, ROAD CLOSURE for 5 days from Monday, 26 June '17 until Friday, 30 June '17 Delays expected N/A

Further information: Actavo for Virgin Media

Ty Issa, Dolywern,

Water Network Repairs, ROAD CLOSURE for 3 days from Tuesday, 27 June '17 until Thursday, 29 June '17 Delays expected N/A

Further information: Dee Valley Water 01978 846946

Gwaith Ffordd Arall

Mae'r wybodaeth o'n cronfa ddata ar gael yn Saesneg yn unig. Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra.

Rossett Road, Commonwood,

Water Network Repairs, 3 way traffic lights for 11 weeks until Monday, 24 July '17 Delays expected < 5 mins

Further information: Dee Valley Water 01978 846946

Striga Bank, Hanmer,

Lay new water main, 3 way traffic lights for 12 weeks until Friday, 07 July '17 Delays expected < 5 mins

Further information: Dee Valley Water 01978 846946

Striga Bank jct.Striga Lane, Hanmer,

Lay new water main, 3 way traffic lights for 6 weeks until Friday, 07 July '17 Delays expected < 5 mins

Further information: Dee Valley Water 01978 846946

B5605, Wrexham Road, Rhostyllen,

Lay new water main, 2 way traffic lights for 4 weeks until Friday, 30 June '17 Delays expected at Peak times

Further information: Dee Valley Water 01978 846946

Ffordd Alun, from Junc Jeffreys Road to Junc Norfolk Road,

Virgin Media - Cabling Works, Stop & Go for 2 Weeks until Tuesday, 27 June '17

Further information: Actavo for Virgin Media

A5, Jct. Woodlands Grove, Froncysyllte,

Road markings, 3 way traffic lights for 3 weeks until Friday, 07 July '17 Delays expected at Peak times

Further information: NMWTRA 01286 685169

A5152, Chester Road, Wrexham,

Virgin Media - Cabling Works, 2 way traffic lights for 10 days until Thursday, 29 June '17 Delays expected < 5 mins

Further information: Actavo for Virgin Media

Jeffreys Road, Wrexham,

Gas Main Replacement, 2 way traffic lights for 1 week until Tuesday, 27 June '17 Delays expected < 5 mins

Further information: Wales and West Utilities 01792 326214

A525, Ruthin Road, Bwlchgwyn,

Water Network Repairs, 2 way traffic lights for 5 days until Monday, 26 June '17 Delays expected < 5 mins

Further information: Dee Valley Water 01978 846946

B5096, High Street - jct. Rock Road, Rhosymedre,

BT Openreach - Network Repairs, Stop & Go for 4 days until Wednesday, 28 June '17 Delays expected < 5 mins BE AWARE: No weekend work

Further information: BT - 08450 047105

Lower Park Lane, Parkside, Rossett,

Lay new water main, 3 way traffic lights for 4 weeks from Monday, 26 June '17 until Monday, 24 July '17 Delays expected < 5 mins

Further information: Dee Valley Water 01978 846946

B5070, Holyhead Road, Chirk,

Footway Repairs, 2 way traffic lights for 4 days from Monday, 26 June '17 until Thursday, 29 June '17 Delays expected < 5 mins

Further information: WCBC 01978 298989

B5097, Church Street, Rhos.,

BT Openreach - Network Repairs, 3 way traffic lights for 1 day from Monday, 26 June '17 until Monday, 26 June '17 Delays expected < 5 mins

Further information: BT - 08450 047105

A528, Jct. A539 Near Overton Bridge, Overton,

Motorcycle detection equipment, 3 way traffic lights for 3 days from Monday, 26 June '17 until Wednesday, 28 June '17 Delays expected < 5 mins

Further information: Fusion Processing Ltd. 01179 119258

B5425, Llay New Road, Bradley,

Replace joint box, 2 way traffic lights for 3 days from Monday, 26 June '17 until Wednesday, 28 June '17 Delays expected < 5 mins

Further information: GCN Ltd 01745 331551

Summerhill Road, Summerhill,

Water Network Repairs, 2 way traffic lights for 3 days from Monday, 26 June '17 until Wednesday, 28 June '17 Delays expected < 5 mins

Further information: Dee Valley Water 01978 846946

A5152, Chester Road, Wrexham,

Virgin Media - Cabling Works, 2 way traffic lights for 5 days from Monday, 26 June '17 until Friday, 30 June '17 Delays expected < 5 mins

Further information: Actavo for Virgin Media

B5445, Marford Hill, Marford,

Virgin Media - Cabling Works, 2 way traffic lights for 5 days from Monday, 26 June '17 until Friday, 30 June '17 Delays expected < 5 mins

Further information: Actavo for Virgin Media

Barkers Lane jct. Norfolk Road/Ffordd Cynan, Wrexham,

Virgin Media - Cabling Works, 4 way traffic lights for 1 day from Monday, 26 June '17 until Monday, 26 June '17 Delays expected < 5 mins

Further information: Actavo for Virgin Media

Jeffreys Road jct. Bryn Gryffydd, Wrexham,

Gas Main Replacement, 3 way traffic lights for 15 days from Tuesday, 27 June '17 until Tuesday, 11 July '17 Delays expected < 5 mins

Further information: Wales and West Utilities 01792 326214

B5445, Chester Road, Gresford,

Virgin Media - Cabling Works, 2 way traffic lights for 6 days from Tuesday, 27 June '17 until Sunday, 02 July '17 Delays expected < 5 mins

Further information: Actavo for Virgin Media

A534, Wrexham Road, Holt,

BT Openreach - Network Repairs, Mobile Road Works for 1 day from Wednesday, 28 June '17 until Wednesday, 28 June '17 Delays expected < 5 mins

Further information: BT - 08450 047105

Hanmer Village Road, Hanmer,

Water Network Repairs, 2 way traffic lights for 3 days from Wednesday, 28 June '17 until Friday, 30 June '17 Delays expected < 5 mins

Further information: Dee Valley Water 01978 846946