Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 21 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

Carnifal

Join us for a fun filled day. There will be live music, rides, nerf arena, go karts, ice cream, bouncy castles, face painting, bbq and various stalls. The parade will leave the Golden Lion at 11.45 and make its way to Plas Pentwyn.

Lleoedd: Plas Pentwyn Resource Centre
Dyddiad: 23/06/2018
Amseroedd: 12.00-16.00

Addas ar gyfer 0-100

Cyswllt Stacey Deere ar 01978 722980 neu ebost stacey.deere@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 722980

Pris Tocyn: Free Entry

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11754

Ioga Babanod gydag Amser Babi Cymraeg/Gweithgareddau i Fabanod a Phlant – addas i fabanod dros 12 wythnos oed hyd at tua 9 mis oed.

Bydd oedolion yn dysgu am ddatblygiad corfforol babanod yr oed hwn a byddant hefyd yn dysgu ychydig am sut i ofalu am eu lles emosiynol a chorfforol eu hunain. Bydd oedolion yn cael eu hannog i wneud ymarferion ymestyn a symud ysgafn a bydd amser i ymarfer amser tawel ar ddiwedd y sesiwn hefyd – bydd cyfarwyddiadau ac esboniadau yn cael eu rhoi'n ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg) a bydd caneuon yn cael eu canu yn Gymraeg (mae cerddoriaeth yn ein helpu i ddysgu pethau'n gynt!)

Lleoedd: Acton Community Resource Centre Overton Way Acton Wrexham LL12 7LB
Dyddiad: 25/06/2018
Amseroedd: 09.45 - 11.00

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Lynn Williams ar 01978 359795 neu ebost actoncommunityresource@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 359795 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11805

Darllen i'ch Plant yn Gymraeg gydag Amser Babi Cymraeg/Gweithgareddau i Fabanod a Phlant

Sesiwn yn cynnig gwybodaeth a chymorth am ddarllen llyfrau Cymraeg gyda phlant ifainc. Gall rhieni nad ydynt yn siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf fod yn ansicr ynglyn â dewis ysgol cyfrwng Cymraeg gan eu bod yn meddwl na fyddant yn gallu helpu eu plentyn gyda gwaith cartref a darllen. Rydyn ni’n cynnig gweithdy hwyliog a rhyngweithiol 45 munud o hyd yn trafod yr heriau, gan gynnig atebion ac arweiniad. Dewch draw i ddysgu’r pethau sylfaenol neu i benderfynu a hoffech chi ddilyn cwrs achrededig llawn.

Lleoedd: Acton Community Resource Centre Overton Way Acton Wrexham LL12 7LB
Dyddiad: 25/06/2018
Amseroedd: 11.30 - 12.30

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Lynn Williams ar 01978 359795 neu ebost actoncommunityresource@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 359795 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11807

Digwyddiad Hwb Rheoli Lles yn y Gweithle NatWest

Gwybodaeth Bellach: https://www.eventbrite.co.uk/e/managing-well-being-in-the-workplace-natwest-boost-event-tickets-43022392133?aff=es2

Lleoedd: The Catrin Finch Centre, Glyndwr University
Dyddiad: 25/06/2018
Amseroedd: 8:30 – 12:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Owain Williams ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/managing-well-being-in-the-workplace-natwest-boost-event-tickets-43022392133?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11775

20Twenty Digwyddiad Rhagolwg gyda Penderyn Whiskey

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/20twenty-preview-event-with-penderyn-whiskey-tickets-46106500785

Lleoedd: Holt Lodge, Hotel, Wrexham
Dyddiad: 26/06/2018
Amseroedd: 17:00 – 19:00

Addas ar gyfer

Cyswllt 20Twenty ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/20twenty-preview-event-with-penderyn-whiskey-tickets-46106500785 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11811

Diwrnod Twf Busnes

Mae Tree Frog Digital yn cynnal diwrnod twf busnes ym mis Mehefin.

Bydd pedwar o arbenigwyr busnes yno, gan gynnwys ein swyddog Buddsoddi Microfenthyciadau, Anna Bowen, a fydd yn trafod ffyrdd o gychwyn, cryfhau neu dyfu eich busnes.

Dim ond 30 lle sydd ar gael, felly archebwch eich lle nawr yn Eventbrite. Bydd yr holl arian a fydd yn cael ei godi yn mynd i’r elusen D.A.F.F.O.D.I.L.S.

Archebwch eich lle. Pwy sy'n dod: Anna Bowen - Swyddog Buddsoddi

Lleoedd: Delfyn Safety UK, Mold, CH7 1JR
Dyddiad: 26/06/2018
Amseroedd: 09:30-14:30

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Karen Grice ar 07800 634748 neu ebost karen@treefrogdigital.co.uk

Swyddfa Bocs: 07800 634748 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11800

Dysgwch sut i droi ymholiadau newydd yn fusnes proffidiol

Gwybodaeth Bellach: https://www.eventbrite.co.uk/e/learn-how-to-turn-new-enquiries-into-profitable-business-tickets-46220880899?aff=es2

Lleoedd: Moneypenny, Wrexham
Dyddiad: 26/06/2018
Amseroedd: 09:00 – 12:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Moneypenny ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/learn-how-to-turn-new-enquiries-into-profitable-business-tickets-46220880899?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11778

Parc Acton - Taith Gerdded Drwy'r Coed

Ymunwch â'r Swyddog Coed i ddysgu mwy am goed y Parc. Cyfarfod yn y pafiliwn bowlio.

Lleoedd: Acton Park
Dyddiad: 26/06/2018
Amseroedd: 1.30pm – 3pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11621

Digwyddiad Rhagolwg 20 Cynnig gyda Chwisgi Penderyn

Gwybodaeth Bellach: https://www.eventbrite.co.uk/e/20twenty-preview-event-with-penderyn-whiskey-tickets-46106500785?aff=es2

Lleoedd: Holt Lodge Hotel, Wrexham
Dyddiad: 26/06/2018
Amseroedd: 17:00 – 19:00

Addas ar gyfer

Cyswllt 20Twenty Business Growth & ION Leadership ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/20twenty-preview-event-with-penderyn-whiskey-tickets-46106500785?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11776

Neil Owen: Marchnata

Mae Hwb Menter Wrecsam yn brosiect Busnes Cymru sy’n cael ei gyflawni gan y tîm yn Town Square. Mae’r hwb yn cynnull lle i fusnesau a’r gymuned i ddod at ei gilydd mewn awyrgylch creadigol a cydweithredol i ddatblygu a thyfu syniadau, er mwyn creu cymuned o entrepreneuriaid i hybu’r economi lleol. Gyda chymorth arbenigwyr, mae’r hwb yn anelu i fod yn gatalydd er mwyn ymdrin â materion byd-eang ar lefel lleol. Creu strategaethau marchnata unigryw i helpu eich busnes i dyfu ac i elwa. Wedi’i sefydlu ym 2003, mae Ellison Marketing wedi darparu amrywiaeth o wasanaethau marchnata yn gyson dros fusnesau bach â chanolig, yn ogystal a busnesau corfforaethol am bron i 15 mlynedd.

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1NF
Dyddiad: 27/06/2018
Amseroedd: 12:00 - 14:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost carl.turner@businesswales.org.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/neil-owen-marketing/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11771

Cyflymu Cymru i Fusnesau - Llwyddo gyda Gwefannau

Mae 51% o fusnesau bach a chanolig yn tyfu’n gynt gyda gwefan. Mae gwefan dda yn edrych yn broffesiynol, bydd yn gwneud eich busnes yn weladwy, yn eich helpu i gystadlu, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd. Dewch i’n gweithdy sydd wedi’i ariannu’n llwyr i ddarganfod sut. Byddwch yn dysgu: •Sut mae creu gwefan lwyddiannus sy’n cynhyrchu gwerthiannau •Sut mae ysgrifennu cynnwys sy'n wahanol i bawb arall •Cyngor SEO i sicrhau sgoriau chwilio gwell Diolch am alw heibio. A yw’ch busnes yn BBaCh yng Nghymru, sy’n masnachu ar hyn o bryd ac wedi cofrestru gyda Companies House neu CThEM? Os felly, darllenwch ymlaen neu sgroliwch i lawr i archebu lle ar ddigwyddiad yn eich ardal chi: Beth fyddwn ni'n ei ddarparu? •Gweithdai busnes am ddim: dysgwch ffyrdd ymarferol o wneud y gorau o offer a thechnolegau ar-lein ar gyfer llwyddiannau cyflym a gwelliannau mawr. •Cymorth 1:1 wedi’i deilwra: cael sesiwn gyngor un-i-un gydag Ymgynghorydd Busnes Digidol i drafod anghenion eich busnes a chael cynllun wedi’i deilwra. •Adolygiad gwefan: cael adolygiad o'ch gwefan am ddim i ddod o hyd i feysydd y gallech eu gwella i gynyddu eich amlygrwydd ar-lein ac ymwybyddiaeth cwsmeriaid.

Lleoedd: Glyndwr University, Erddig Room, Wrexham, LL11 2AW
Dyddiad: 27/06/2018
Amseroedd: 13:00 - 17:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Superfast Business Wales ar neu ebost businesssupport@wales.gsi.gov.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/superfast-business-wales-winning-with-websites/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11772

Sesiwn Rhoi Gwaed

• 1 o bob 3 o bobl yn gofyn gwaed
• Dim ond 1 o bob 30 o bobl roi gwaed
• 1 rhodd arbed 3 o bobl
• Bob 6 munud, un uned o waed yn cael ei rhoi i ysbytai yng Nghymru

Mae angen i ni gasglu dros 450 o roddion gwaed bob diwrnod.

Allwn ni ddim cyflenwi gwaed i’n hysbytai yng Nghymru hebddoch chi!

I wneud apwyntiad ewch i: https://bit.ly/2ln2vNT

Lleoedd: Ramada Plaza Hotel, Wrexham
Dyddiad: 27/06/2018
Amseroedd: 2pm - 5.50pm & 5.30pm - 7.20pm

Addas ar gyfer 17+

Cyswllt Blood Donation Session ar 0800 252266 neu ebost Tracey.D'Allestro@wales.nhs.uk

Gwefan: http://www.welsh-blood.org.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11834

Cael Creadigol ac Ymdrin â Iechyd Meddwl

Gwybodaeth Bellach: https://www.eventbrite.co.uk/e/getting-creative-and-dealing-with-mental-health-tickets-46320137779?aff=es2

Lleoedd: Moneypenny, Wrexham
Dyddiad: 27/06/2018
Amseroedd: 17:00 – 19:30

Addas ar gyfer

Cyswllt CIPR North West ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/getting-creative-and-dealing-with-mental-health-tickets-46320137779?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £12 – £30

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11780

Te Mefus

Prynhawn o de mefus.

Lleoedd: Capel Y Groes
Dyddiad: 28/06/2018
Amseroedd: 3pm - 5pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt TCC ar 01978 262 588 neu ebost office@tcc-wales.org.uk

Swyddfa Bocs: Capel Y Groes

Pris Tocyn: £6 for adults, £3 for school children

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11792

Twmpath

Noson dawnsio a cherddoriaeth twmpath. Efo band lleol: Pentennyn.

Elw tuag at elusen leol TCC - cynghrair grwpiau amrywiol, yn cydweithio er mwyn creu newid.

Lleoedd: Llangollen Town Hall
Dyddiad: 29/06/2018
Amseroedd: 7pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt TCC ar neu ebost office@tcc-wales.org.uk

Swyddfa Bocs: 01978 262 588 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.tcc-wales.org.uk/shop (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £8 in advance, £10 on the door. £3 for under 16s.

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11791

Taith Tywys Gwaith Haearn y Bers

Mwynhau taith dywysedig o amgylch Gwaith Haearn y Bers ac dysgwch mwy am y cymeriad Jac 'Hurt am Haearn'. Parcio at Gwaith Haearn y Bers. Rydym yn argymell gwisgo esgidiau cadarn.

Lleoedd: Bersham Ironworks
Dyddiad: 30/06/2018
Amseroedd: 10am - 11.30am

Addas ar gyfer 7+

Cyswllt Wrexham Museum ar neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 April 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11682

Diwrnod y Gwirfoddolwyr AVOW 2018

Ddathlu pob math o bethau am Wirfoddoli efo AVOW

Stondinau elusennau, Gwobrau i’w hennill, Te a choffi AM DDIM wrth ymyl Starbucks, Cerddoriaeth fyw, Crefftau i bawb, Stondin Hunlun AVOW.

Lleoedd: Queen's Square, Wrexham, LL11 1AT
Dyddiad: 30/06/2018
Amseroedd: 11am - 4pm

Addas ar gyfer n/a

Cyswllt Natasha Borton ar 01978 312556 neu ebost natasha.borton@avow.org

Gwefan: https://www.facebook.com/events/2220085518219478/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: n/a

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11802

Hyfforddiant Tywysog Tywysog2 yn Wrecsam, Cymru

Gwybodaeth Bellach: https://www.eventbrite.com/e/prince2-classroom-training-in-wrexham-wales-tickets-46138944826?aff=es2

Lleoedd: Wrexham LL13 7AB
Dyddiad: gan 26/06/2018 i 29/06/2018
Amseroedd: 9am - 5pm

Addas ar gyfer

Cyswllt iCert Global LLC ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.com/e/prince2-classroom-training-in-wrexham-wales-tickets-46138944826?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £1,131.42

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11779

Hanes Gogledd-Ddwyrain Cymru mewn 100 Gwrthrych

Yn sail i'r arddangosfa newydd sydd yn (wedi) agor yn Amgueddfa Wrecsam 21 Ebrill mae yr her o rannu hanes tair sir Gogledd-Ddwyrain Cymru mewn 100 gwrthrych. Mae chwe rhan i’r arddangosfa (Trigolion Cynnar, Cestyll ac Ymladd, Diwydiant, Teithio a Thrafnidiaeth, Crefydd a Diwylliant, a Bywyd Beunyddiol). Mae catalog ar gael yn siop yr amgueddfa i gyd-fynd â'r arddangosfa.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives
Dyddiad: gan 23/06/2018 i 29/06/2018
Amseroedd: Mon - Fri: 10 a.m. - 5 p.m. Sat: 11 a.m. - 4 p.m.

Addas ar gyfer Adults and children

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 297 460

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 April 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11703

Dosbarthiadau Saesneg AM DDIM @ Monday Matters

BOB DYDD LLUN: DOSBARTHAU SAESNEG AM DDIM - Bob dydd Llun yn Eglwys Bradley Road yn dysgu Saesneg fel Ail Iaith i Ddysgwyr Oedolion

Dosbarthiadau Saesneg Hawdd gan ddefnyddio Sgwrs, Taflenni Gwaith a'r Beibl

Lleoedd: Bradley Road Baptist Church, 104 Bradley Road, Wrexham LL13 7TP
Dyddiad: gan 26/06/2017 i 25/06/2018
Amseroedd: 1:30pm

Addas ar gyfer 18+

Cyswllt Nigel Earley ar 07419319247 neu ebost nigel.eardley@bradleyroadbaptistchurch.org.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21 June 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11086

Materion Dydd Llun

DYDD LLUN: Os gwelwch yn dda alw heibio am: Coffi a Sgwrs, te a Cydymdeimlad, Help a Chymorth, A Clust Gwrando, Cwmni Great & Llawer Mwy! Croeso i Bawb. Wifi am ddim hefyd.

Lleoedd: Bradley Road Baptist Church, 104 Bradley Road, Wrexham LL13 7TP
Dyddiad: gan 26/06/2017 i 25/06/2018
Amseroedd: 1:00pm - 3:00pm

Addas ar gyfer All

Cyswllt Nigel Eardley ar 07419319247 neu ebost nigel.eardley@bradleyroadbaptistchurch.org.uk

Gwefan: http://bradleyroadbaptistchurch.org.uk/programme/monday-matters/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 20 June 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11085