Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 13 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau

Mae'r gweithdy yn anelu at ddarparu gwybodaeth i gefnogi chi gyda lwfansau personol a chyfalaf, treth syml a chyfrifiadau YG a hunan-asesu. Rydym yn ateb y cwestiwn "Pam fod cadw llyfrau yn bwysig?", A sut i gadw cofnodion i sicrhau bod gennych reolaeth dros eich trafodion busnes. Mae hwn yn weithdy ymarferol ac yn eich galluogi i deimlo'n hyderus ac yn deall y rhesymau pam treth a chadw llyfrau da yw arferion busnes hanfodol a sain. Bydd y bwriad i gyflwyno treth digidol hefyd yn cael ei drafod a sut i sicrhau nad ydych yn cael eu gadael drysu gan y newidiadau i gyflwyno ffurflenni. Bydd y cyflwyniad yn esbonio beth treth digidol, sut a pham ei fod yn cael ei gyflwyno. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i gael unrhyw gwestiynau a atebwyd gan y Cyfrifydd profiadol a fydd yn cael eu cyflwyno yn y gweithdy.

Lleoedd: Hwb menter Wrecsam/Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1AT
Dyddiad: 18/02/2019
Amseroedd: 17:30 - 20:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/tax-and-bookkeeping-workshop/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 January 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12243

Gweithwyr proffesiynol busnesau ifanc Wrecsam a Gogledd Cymru

Bydd yna sgwrs gan gynghorydd ariannol o Williams Financial Ltd a brecwast am ddim a ddarperir. Noddir y digwyddiad yn garedig gan Williams Financial Ltd.

Lleoedd: Caffi Cwtch, Wrecsam
Dyddiad: 19/02/2019
Amseroedd: 8:00am – 9:00am

Addas ar gyfer

Cyswllt Wrexham & North Wales Young Business Professionals ar neu ebost wrexhamybp@gmail.com

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 11 January 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12221

Cefnogi eich gweithlu

Dysgwch sut y gall eich cwmni gefnogi gweithwyr sy'n wynebu heriau sy'n gysylltiedig â phroblemau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau gwael-a sut y gall elusen CAIS eich helpu i gadw a recriwtio. Cadw eich lle drwy anfon e-bost at employment@cais.org.uk cyn dydd Gwener 15ain Chwefror

Lleoedd: Tŵr Rhydfudr/Redwither Tower, Wrexham Industrial Estate, LL13 9XT
Dyddiad: 20/02/2019
Amseroedd: 8:30am - 11am

Addas ar gyfer

Cyswllt CAIS ar neu ebost employment@cais.org.uk

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31 January 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12263

Y Digwyddiad Parodrwydd am Newid

Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-change-readiness-event-tickets-53949015959?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Prifysgol Glyndwr Glyndwr University Wrecsam(1887)
Dyddiad: 20/02/2019
Amseroedd: 17:30 – 19:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Glyndwr University ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-change-readiness-event-tickets-53949015959?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 January 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12250

Doing Business in Sweden

Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/doing-business-in-sweden-tickets-54794306245?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Development Bank of Wales, Ffordd Ellice Way
Dyddiad: 20/02/2019
Amseroedd: 14:00 – 17:00

Addas ar gyfer

Cyswllt The International Trade Support Group ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/doing-business-in-sweden-tickets-54794306245?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 January 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12252

Tyfu Eich Busnes, Tyfu Eich Elw

Oes gennych chi uchelgeisiau i dyfu eich busnes ond ddim yn siŵr ble i ddechrau? Nod y gweithdy hwn yw darparu sail i gynrychiolwyr ar gyfer cynllunio ar gyfer twf. 5 S o Dwf: •Strategaeth - gweledigaeth, SWOT, LEPEST •Strwythur - sut i adeiladu busnes strwythuredig •Staff - pryd a sut i logi staff •Sgiliau - nodi bylchau sgiliau •Systemau - sut mae systemau a phrosesau yn allweddol i dwf - Cynllunio ar gyfer Llwyddiant •Pwysigrwydd cynllunio gweithredol •Mesurau llwyddiant allweddol •Cynllun busnes un dudalen Ariannu eich Cynlluniau Twf: Trosolwg o'r opsiynau ariannu Adolygiad o Gyllid mwy manwl ar gyfer Gweithdy Twf

Lleoedd: Tŵr Rhydfudr/Redwither Tower, Wrexham, LL13 9XT
Dyddiad: 21/02/2019
Amseroedd: 09:30 - 13:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/growing-your-business-growing-your-profits/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 January 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12244

DARLITH ERDDIG I’R GYMDEITHAS CENEDLAETHOL

“ERDDIG – JEWEL MEWN CORON TAI GWLAD CYMRU’ yw teitl gyflwyniad i’r Gymdeithas Cenedlaethol Ardal Wrexham gan Jill Burton. Buodd hi yn ymddeuol 6 flwyddyn yn ȏl ar ȏl gweithio fel Swyddog Addysg i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Erddig a Chastell y Waun am 21 flwyddyn. Croeso i bawb, mynediad am ddim. Bydd y Gymdeithas yn falch o groesawi chi. Am fwy o wybodaeth am weithgareddau y Gymdeithas, dewch i’r cyfarfod, neu ewch i’n wefan http://www.facebook.com/wrexhamcivic.

Lleoedd: Ty AVOW, 21 Egerton Street, Wrexham
Dyddiad: 21/02/2019
Amseroedd: 7.00pm

Addas ar gyfer Pob oedran/Any

Cyswllt Simon Jones ar 01978266945 neu ebost simong.jones@tiscali.co.uk

Pris Tocyn: am ddim/free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21 January 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12227

Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni 2019

Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi'n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo. Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch yn: •deall manteision ac anfanteision bod yn bennaeth arnoch chi'ch hun •gallu asesu eich sgiliau personol •gwybod am agweddau cyfreithiol cychwyn busnes •deall y tasgau allweddol y mae eu hangen i gychwyn busnes •gwybod sut mae rhoi cynllun busnes sylfaenol ar waith •gwybod ble i droi am gyngor a chyllid ar gyfer eich busnes

Lleoedd: Tŵr Rhydfudr/Redwither Tower, Wrexham, LL13 9XT
Dyddiad: 22/02/2019
Amseroedd: 10:00 - 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 January 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12245

Cyngerdd Blynyddol Preswylwyr Cerddorfa Symffoni Wrecsam gydag Opera Cenedlaethol Cymru

Mae'r cyngerdd hwn, y 3ydd yn ein tymor cyngerdd 50 mlwyddiant, yn gydweithrediad ag Opera Cenedlaethol Cymru ac mae hefyd yn gyngerdd blynyddol ein Llywydd. Yr ydym yn cefnogi 'Eich Gofod', sef elusen leol Wrecsam sy'n cefnogi teuluoedd â phlant ac oedolion ifanc yr effeithir arnynt gan awtistiaeth. Mae'r rhaglen gyngerdd yn cynnwys gwaith gan Beethoven, Elgar's Sea Pictures a nodweddion 5ed Symffoni Prokofiev. Rydym wrth ein boddau i groesawu Rebecca Afonwy-Jones yn ogystal â Leon Bosch fel ein harweinydd. Anogwch gymaint o'ch teuluoedd a'ch ffrindiau i ymuno â ni wrth i ni barhau i ddathlu 50 mlynedd o wneud cerddoriaeth yn Wrecsam

Lleoedd: William Aston Hall, Wrexham Glyndwr University, Mold Road, Wrexham LL11 2AW
Dyddiad: 23/02/2019
Amseroedd: 7.15pm for 7.30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Derek Jones ar 07889379591 neu ebost jones_derek@btconnect.com

Swyddfa Bocs: 01978 292015

Gwefan: http://www.wrexhamorch.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Family Ticket £20; Balcony £12; Stalls £10 (concessions £8); U 17 £2.

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 January 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12233

Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni 2019

25 Chwefror 2019 - 4 Mawrth 2019. Bydd y gweithdai yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi'n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo. Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch yn: •deall manteision ac anfanteision bod yn bennaeth arnoch chi'ch hun •gallu asesu eich sgiliau personol •gwybod am agweddau cyfreithiol cychwyn busnes •deall y tasgau allweddol y mae eu hangen i gychwyn busnes •gwybod sut mae rhoi cynllun busnes sylfaenol ar waith •gwybod ble i droi am gyngor a chyllid ar gyfer eich busnes

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam/Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1AT
Dyddiad: 25/02/2019
Amseroedd: 17:30 - 20:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 January 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12246

Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol

Mae 90% o fusnesau yn codi ymwybyddiaeth brand gyda’r cyfryngau cymdeithasol. Mae’n ffordd hawdd iawn i godi’ch proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd. Dangoswn i chi sut i fanteisio ar y cyfryngau cymdeithasol yn ein gweithdy a ariennir yn llawn. Byddwch chi’n dysgu: •Sut i ysgrifennu postiadau mwy dengar •Sut i greu strategaeth cyfryngau cymdeithasol llwyddiannus i ennill busnes •Awgrymiadau i ddysgu pa ddulliau sy’n gweithio a pha rai nad ydynt yn gweithio •Llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn gynnwys Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, a LinkedIn •Defnyddio byrddau cyfryngau cymdeithasol fel Hootsuite a Buffer

Lleoedd: Ystafell Atriwm / The Atrium Suite, Wrecsam LL13 9XT
Dyddiad: 25/02/2019
Amseroedd: 09:00 - 13:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/superfast-business-wales-sell-more-with-social-media/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 January 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12247

Plu, Porthwyr a phlant

Cyfle i blant greu porthwr neu fwydyr adar syml a chael hwyl wrth ddilyn ein llwybr drwyr parc i chwilio am adar ar ein taith.

Lleoedd: Phyllau Plwm Y Mwynglawdd/Minera Lead Mines
Dyddiad: 25/02/2019
Amseroedd: 1pm - 3pm

Addas ar gyfer 0-16

Cyswllt Richard Aram ar 01978 757524 neu ebost info@groundworknorthwales.org.uk

Pris Tocyn: Am Ddim | Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 February 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12266

Amgueddfa Anniben

Byddwn yn arbrofi gyda deunyddiau gwahanol i greu wynebau platiau papur gwirion yn y sesiwn ymarferol. Yn addas i blant 3 oed ac iau. £2 bob babi / plentyn bach, oedolion am ddim

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: 25/02/2019
Amseroedd: 10.30am - 12noon

Addas ar gyfer 0-3

Cyswllt Wrexham Museum ar neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 January 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12216