Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 20 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

Steve Jarvis : Cynllunio Logo

Mae logo busnes yn beth syml. Cytuno? Ystyriwch beth mae eich logo’n ei ddweud, neu efallai ddim yn ei ddweud, amdanoch chi a’ch busnes? Bydd y Cyfarwyddwr Dysgu Rhithwir Steve Jarvis yn ymuno â ni i roi gweithdy sy’n edrych ar bob agwedd bwysig o gynllunio logo.

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1AT
Dyddiad: 17/10/2018
Amseroedd: 12:00 - 14:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/bookbasketitem/40252/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12054

SharePoint & GDPR - gêm a wnaed yn y nefoedd!

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/sharepoint-gdpr-a-match-made-in-heaven-tickets-50219968277?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: The E-Business Centre, Davy Way, Llay, LL12 0PG
Dyddiad: 17/10/2018
Amseroedd: 13:00 – 16:00

Addas ar gyfer

Cyswllt MWL Systems ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/sharepoint-gdpr-a-match-made-in-heaven-tickets-50219968277?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12064

Darganfyddwch TAB gyda bwrdd blasu

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/discover-tab-with-a-taster-board-tickets-50281092100?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: TAB Business Centre, 4 Edison Court, Wrexham Technology Park, Wrexham, LL13 7YT
Dyddiad: 17/10/2018
Amseroedd: 09:00 – 11:00

Addas ar gyfer

Cyswllt David Roberts ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/discover-tab-with-a-taster-board-tickets-50281092100?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12065

Cymorth Cyntaf Argyfwng yn y Gwaith

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/emergency-first-aid-at-work-tickets-45548635194?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: 3-4 Plas Power Road, Tanyfron, Wrexham, LL11 5SZ
Dyddiad: 17/10/2018
Amseroedd: 09:30 – 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Groundwork North Wales ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/emergency-first-aid-at-work-tickets-45548635194?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £62.99

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12067

Sioe Gerddoriaeth Fyw yn Nhy Pawb

Mae'r wythnosau Cerddoriaeth Fyw yn Nhy Pawb yn cynnwys y gitarydd clasurol Achille Jones a Saxoffonydd Stephen Shotton yn perfformio canfyddiad o gerddoriaeth draddodiadol a chyfoes. Mae Stephen wedi ysgrifennu darnau newydd ar gyfer gitâr a sacsoffon ac rydym wrth ein bodd y bydd Live Music Showcase yn cael y cyntaf i'r byd o'r darnau hyn yng nghyngerdd yr wythnos hon. Mae'r rhaglen yn cynnwys gwaith gan Bach, Albeniz a Tarrega.

Lleoedd: Tŷ Pawb Arts Centre, Chester Street, Wrexham LL13 8BB
Dyddiad: 18/10/2018
Amseroedd: 1pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Derek Jones ar 07889379591 neu ebost jones_derek@btconnect.com

Swyddfa Bocs: 01978 292093

Pris Tocyn: Free to attend, donations welcome

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12085

Cymuned HIVE (Wrecsam) ar gyfer Gweithio Modern: Y Gosb Rhiant

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/hive-wrexham-community-for-modern-working-the-parenthood-penalty-tickets-49902955082?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: DTCC, Redwither Tower, Wrexham, LL13 9XT
Dyddiad: 18/10/2018
Amseroedd: 10:00 – 13:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Chwarae Teg ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/hive-wrexham-community-for-modern-working-the-parenthood-penalty-tickets-49902955082?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12060

Pŵer Rhwydweithio

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-power-of-networking-tickets-50172883445?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Wrexham Glyndwr University, 1887, Mold Road, Wrexham, LL112AW
Dyddiad: 18/10/2018
Amseroedd: 17:30 – 19:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Glyndwr University ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-power-of-networking-tickets-50172883445?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12061

GET CYSYLLTIEDIG: Eich dyfodol yn cychwyn yma

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: http://getconnectedwrexham.eventbrite.co.uk

Lleoedd: Redwither Tower, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9XT
Dyddiad: 18/10/2018
Amseroedd: 17:00 – 19:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Jobs in North Wales ar 01745 774 955 neu ebost services@jvpgroup.co.uk

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/get-connected-your-future-starts-here-tickets-49950569498 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12044

"Pobl Enwog Wrecsam"

Mae Cymdeithas Ddinesig Ardal Wrecsam yn cyflwyno sgwrs gan Joy Thomas o'r enw "POBL ENWOG WRECSAM".

Cynhelir y cyfarfod yn Nhy AVOW, 21 Stryd Egerton, Wrecsam, am 7.00pm tan tua 9.00pm.

Croeso i bawb, mynediad am ddim. Bydd y Gymdeithas yn falch i'ch croesawi . Am fwy o wybodaeth am weithgareddau'r Gymdeithas, dewch i'r cyfarfod, neu ewch i'n wefan www.facebook.com/wrexhamcivic.

Lleoedd: Tŷ AVOW, 21 Egerton Street, Wrexham
Dyddiad: 18/10/2018
Amseroedd: 7pm

Addas ar gyfer Any

Cyswllt Simon Jones ar 01978 266945 neu ebost simong.jones@tiscali.co.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12070

Dal Llwybr Coed Lliwiau’r Hydref ar ffilm

Dal Llwybr Coed Lliwiau’r Hydref ar ffilm (Dewch a chamera / ffôn os ydych am gymryd lluniau ond mae croeso i bawb os oes ganddynt gamera ai peidio) DEWISOL (RHAID CADW LLE £5) Cinio, Bwffe Cegin Lliwiau’r Hydref Gweithgareddau; cyngor a syniadau ffotograffiaeth ar sut i dynnu’r lluniau natur gorau

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 18/10/2018
Amseroedd: 10.15 - 3.pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countrypark@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £5.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12006

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam Ffair Yrfaoedd 2018

Os Ydych yn dechrau meddwl am eich dyfodol, neu wrthi'n chwilio am waith, mae'n werth i chi ddod draw i Ffair Yrfaoedd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Bydd cwmniau lleol a chenedaethol blaenllaw, gan gynnwys Art and Business Cymru, Bank of America, Nidec, North Wales Police a Wockhardt, ymhilth y busnesau a fydd yn bresennol.

Cyfarfod a thros 40 o recriwtwyr lleol a chenedlaethol blaenllaw.

Mynediad unigryw i'r cyfleoedd profaid gwaith, interniaethau a chynlluniau graddedigion diweddaraf.

Cyfle i farchnata eich hun i gyflogwyr arfaethedig o ystod eang o ddiwydiannau.

Cymorth am ddim gyda'ch CV

Lleoedd: Sports Centre, Wrexham Glyndŵr University, Plas Coch, Mold Road, Wrexham LL11 2AW
Dyddiad: 18/10/2018
Amseroedd: 10am - 2pm

Addas ar gyfer -

Cyswllt Angela Corbett ar 01978 293240 neu ebost ang.corbett@glyndwr.ac.uk

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/wrexham-glyndwr-university-careers-fair-2018-tickets-48237348207?aff=ehomecard (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 July 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11902

Creu Cardiau Nadolig

Creu Cardiau Nadolig. Dewch i greu eich cerdyn cyfarch eich hun. Sesiynau o 10.30 yng nghapel y gorllewin.

Lleoedd: Wrexham Cemetery, West Chapel, Ruabon Road, Wrexham
Dyddiad: 21/10/2018
Amseroedd: From 10.30am

Addas ar gyfer All. Children must be accompanied

Cyswllt John Whittaker ar 07753771645 neu ebost john.whittaker@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 07753771645 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Donations to Cemetery Friends Group

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12088

Myfyrdod Dydd Llun

Myfyrdod Dydd Llun 6 pm-7pm yn Creuynni Gofal Iechyd Cyflenwol

Mae Myfyrdod Dydd Llun yn ymarfer myfyrdod wythnosol gyda'i gilydd mewn grŵp bach. Mae cyfuniad o feddylfrydau sy'n cael eu harwain, mae hyn yn addas ar gyfer pob oedran a phrofiad o fyfyrdod, dechreuwyr, canolig ac uwch.

I gadarnhau archebu, cysylltwch â Facebook Facebook Gofal Iechyd Atodol Creuynni a / neu Whatsapp / Signal 07472266952

Rhodd a awgrymir yw £ 5 neu fwy.

Mae archebu yn hanfodol, fel arall, yn gyntaf, mae niferoedd yn cael eu cyflwyno'n gyntaf, yn ôl y taliad ymlaen llaw yn y lle.

Efallai yr hoffech ddod â phad a phensil, i ddileu, ysgrifennu, i dynnu lluniau, delweddau, teimladau a all ddod o'r myfyrdod.

Os yw'n well gennych eistedd ar y llawr, gallwch ddod â chlustog.

Am fwy o wybodaeth: https://www.meetup.com/Meditation-Meetups-Wrexham/events/wrsghqyxnbtb/

Lleoedd: Creuynni Complementary Healthcare, 7 Salisbury Close, Wrexham, LL13 7BY
Dyddiad: 22/10/2018
Amseroedd: 6pm - 7pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Katie ar 074722669952 neu ebost creuynni@yahoo.co.uk

Swyddfa Bocs: 074722669952 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Suggested contribution £5 or more

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12077

Gweithdy brandio a marchnata

Mae’r gweithdy hwn yn hanfodol i fusnesau o unrhyw faint sydd eisiau cael rhagor allan o’u brand a’u gwaith marchnata. Mae nifer lleoedd yn gyfyngedig felly sicrhewch eich bod yn archebu’ch lle. Mae’r gweithdy 5 awr hwn yn llawn gwaith ymarferol, enghreifftiau a thrafodaethau ar gemeg brandiau, beth yw eu hystyr ac ym mha ffordd y gall marchnata da roi mantais i chi dros eich cystadleuwyr. Gan ddefnyddio enghreifftiau enwog a llai adnabyddus, mae’n ystyried brandio ym maes busnesau bach a chynlluniwyd y gweithdy i helpu perchnogion busnesau wella a manteisio ar eu cynnig unigryw. Bydd y bobl sy’n cymryd rhan yn gadael gyda dealltwriaeth dipyn yn well o’r hyn sy’n creu delwedd brand glir a sut i gymhwyso naratif cyson a deniadol i’w gwaith marchnata er mwyn ennill cwsmeriaid newydd ac ysbrydoli’r rhai sydd ganddynt eisoes. Byddwn yn edrych ar rai cwestiynau sylfaenol ac yn ymchwilio iddynt, cwestiynau fel: •Pa mor dda rydych chi’n deall eich cwsmeriaid, nid yn unig yr hyn a ddywedant wrthych, ond beth sydd, mewn gwirionedd, yn peri eu hymddygiad? •Ar ba gynulleidfa o gwsmeriaid y dylech chi ganolbwyntio, a pha gamau penodol y dylech eu cymryd? •Sut allwch ryddhau potensial a chreadigrwydd cudd eich holl staff, er mwyn iddynt ddod yn rhan o’ch gwaith marchnata? •Oes rhywbeth y gallwch ei wneud nawr a fyddai’n gallu newid eich cwmni? Sut allaf i farchnata fy musnes heb wario ffortiwn? •Ac yn ogystal â rhain, byddwn yn edrych ar lawer o bethau eraill. Byddwn yn edrych hefyd ar fyd ffisegol brandio a marchnata, ac yn ymchwilio i fyd y cyfryngau digidol ac ar-lein. Ni fyddwn yn gallu derbyn mwy na 1 gynrychiolydd o bob busnes yn y digwyddiad yma. Mae blaenoriaeth ar gyfer lleoedd ar y digwyddiad hwn yn cael ei roi i fusnesau bach a chanolig eu maint yn y sector preifat sydd wedi eu lleoli yng Nghymru (SME - yn llai na 250 o weithwyr).

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1NF
Dyddiad: 22/10/2018
Amseroedd: 09:00 - 16:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/branding-marketing/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12055

Rhy Uchel, Rhy Isel

Mae’n wych gweithio ar eich liwt eich hun oherwydd gallwch godi pa bris bynnag yr ydych ei eisiau am eich gwasanaeth. Felly, faint ydych chi’n ei godi? Sut ydych chi’n penderfynu beth yw gwerth eich gwaith? Yn y gweithdy yma byddwn yn edrych ar weithio llawrydd mewn llawer o wahanol ddiwydiannau, gan edrych ar elfennau tebyg a gwahaniaethau yn y technegau prisio.

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1AT
Dyddiad: 24/10/2018
Amseroedd: 12:00 - 14:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/the-price-isnt-right/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12056

SharePoint - Ffurflenni Papur a Systemau Rheoli Ansawdd ISO

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/sharepoint-paperless-forms-iso-quality-management-systems-tickets-50220170883?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: The E-Business Centre, Davy Way, Llay, LL12 0PG
Dyddiad: 24/10/2018
Amseroedd: 09:00 – 12:00

Addas ar gyfer

Cyswllt MWL Systems ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/sharepoint-paperless-forms-iso-quality-management-systems-tickets-50220170883?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12063

Hyfforddiant Ymarferydd Strengthscope Wrecsam

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/strengthscope-practitioner-training-wrexham-tickets-50259807437?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Glyndwr University, Wrexham, LL11 2BD
Dyddiad: 24/10/2018
Amseroedd: 09:30 – 17:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Helping Reach Potential Ltd ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/strengthscope-practitioner-training-wrexham-tickets-50259807437?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £834 – £954

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12066

Parc Stryt Las – Glanhau’r Gymuned

Helpwch i dacluso'r parc. Cyfarfod ym mynedfa’r parc - Cwm Glas (LL14 2AD).

Lleoedd: Stryt Las Park
Dyddiad: 24/10/2018
Amseroedd: 1pm – 3pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11657

Cymru a'i Chwedlau: Brenin Arthur a'r Mabinogion

Ewch ar antur yr haf hwn i ailddarganfod hudolwch y Mabinogion, y Brenin Arthur a Thywysogion y Bwrdd Crwn yn arddangosfa ddiweddaraf Amgueddfa Wrecsam.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives
Dyddiad: gan 15/10/2018 i 20/10/2018
Amseroedd: Mon - Fri: 10am - 5pm; Sat: 11am - 4pm

Addas ar gyfer Adults and children

Cyswllt Wrexham Museum reception ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 July 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11884

Clwb cylchgrawn

Clwb Cylchgrawn! Cyfle i greu cylchgronau, llyfrau celf neu gomics eich hun! Bob 3ydd dydd Iau o'r mis! Am ddim! Dewch â'ch prosiect eich hun neu gyfrannwch at cylchgrawn Tîm Pawb. Deunyddiau ar gael yma, ond mae croeso i chi ddod â rhai hefyd!

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: gan 20/09/2018 i 18/10/2018
Amseroedd: 17:00

Addas ar gyfer 16 years up

Cyswllt Morgan Thomas ar 01978 292093 neu ebost morgan.thomas@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292093

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12021