Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 7 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

Llwyddo gyda Marchnata Digidol

Ar gyfartaledd, mae pobl yn y DU bellach yn gwario £1 biliwn ar-lein bob wythnos, a gallech chi fanteisio ar hyn. Mae marchnata ar-lein yn gallu bod yn ffordd gost-effeithiol iawn o godi’ch proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd. Dewch i’n gweithdy marchnata digidol wedi’i ariannu’n llwyr i ddarganfod sut. Byddwch yn dysgu: •Sut gall offer marchnata digidol helpu i ddenu eich marchnad darged •Sut mae datblygu strategaethau marchnata digidol sy'n cynhyrchu gwerthiannau •Cyngor i’ch helpu i fesur beth sy'n gweithio a beth sydd ddim yn gweithio Dywedodd 97% o fynychwyr bod ein cyrsiau o fudd i’w busnesau “Addysgiadol iawn, cynnwys gwych wedi’i gyflwyno’n dda” “Wedi mwynhau’r cwrs ac wedi elwa ohono” Mae ein gweithdai yn rhan o becyn wedi'i ariannu'n llwyr o gyngor ac arweiniad TGCh ar gyfer busnesau yng Nghymru sy'n cynnwys: ymgynghoriad dros y ffôn, cyngor 1:1, adolygiad o wefan ynghyd â mynediad i'n hwb gwybodaeth ar-lein. Ewch i wefan Cyflymu Cymru i Fusnesau i gael rhagor o wybodaeth.

Lleoedd: MoneyPenny, Wrexham, LL13 7ZB
Dyddiad: 27/02/2018
Amseroedd: 09:00 - 13:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Superfast Business Wales ar 03000 6 03000 neu ebost businesssupport@wales.gsi.gov.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/bookbasketitem/37510/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11533

Gwneud eich Busnes yn Well Ymgysylltu

Gwybodaeth Bellach: https://www.eventbrite.co.uk/e/make-your-business-better-engaged-tickets-42293164995?aff=es2

Lleoedd: 4 Edison Court, Elice Way, Wrexham Technology Park Wrexham, LL13 7YT
Dyddiad: 28/02/2018
Amseroedd: 09:00 – 13:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Michael Hughes, David Roberts. ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/make-your-business-better-engaged-tickets-42293164995?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £200

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11539

"Gweithdy straen yn y gweithle - sut i wella lles staff?"

Canys pwy? Mae gweithwyr proffesiynol AD, Rheolwyr, Cynghorwyr Iechyd Galwedigaethol sy'n dymuno cadw eu gweithlu'n iach, yn dda ac yn gynhyrchiol Beth fyddwch chi'n ei ddysgu? Byddwch yn dysgu sut i gynyddu cynhyrchiant a pherfformiad cyffredinol trwy wella lles staff, iechyd meddwl a lefelau straen yn y gweithle. Byddwn hefyd yn edrych ar sut y gallwch eu rhoi ar waith yn eich

Lleoedd: Glyndwr University
Dyddiad: 28/02/2018
Amseroedd: 1pm - 4pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Sasha Kenney ar 07841 261 582 neu ebost sasha@fitphilosophy.co.uk

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/workplace-stress-how-to-improve-staff-wellbeing-tickets-41945094908?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £54

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 17 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11501

Bore Coffi Cymunedol Cefn

Bore Coffi I helpu Banc Bwyd Wrecsam Tablau gwybodaeth grwp lleol

Lleoedd: George Edwards Hall, Cefn Mawr
Dyddiad: 01/03/2018
Amseroedd: 10am - Midday

Addas ar gyfer All

Cyswllt Sally Ellinson ar 07538 547971 neu ebost info@wrexham.foodbank.org.uk

Pris Tocyn: Free Drinks. Cakes on Sale.

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11513

Achos Strange Dr. Jekyll a Mr. Hyde

Yr addasiad newydd hwn o stori gothig glasurol Robert Louis Stevenson yw cynnig diweddaraf Crowd o 2 a'i degfed cynhyrchiad, yn teithio i'r DU ac Iwerddon yn 2018. Wedi'i addasu a'i berfformio gan Russell Kennedy, mae'n dilyn y cyfreithiwr Gabriel Utterson wrth iddo adrodd ei ymdrechion i ddatrys y dirgelwch o amgylch Mr Hyde. Beth sydd gan y ffrind hwn dros ei ffrind a chleient hynaf, Dr Henry Jekyll - a all e achub y meddyg da cyn iddo fod yn rhy hwyr?

Lleoedd: Groundlings Theatre (Bitesize), Unit 6/7 Clwyd Court, Rhosddu Ind Estate, Rhosrobin, LL11 4LY
Dyddiad: 03/03/2018
Amseroedd: 19:45

Addas ar gyfer 12+

Cyswllt Russell Kennedy ar 07958 078516 neu ebost crowdof2theatre@hotmail.co.uk

Swyddfa Bocs: 01978 358320

Pris Tocyn: £8 / £6 conc.

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11553

DIWRNOD AGORED PRIFYSGOL GLYNDWR

Cael blas ar fywyd ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam drwy ymweld â'n diwrnod agored nesar Dydd Sadwrn, Mawrth 3, 10am - 2pm.

Bydd y rhan fwyaf o'r digwyddiadau'n cael eu cynnal ar ein brif gampws yn Wrecsam, lle byddwch chi'n gallu mynd ar daith o'r cyfleusterau, cwrdd â staff y cyrsiau a myfyrwyr presennol a darganfod mwy am yr ystod o raglenni gradd sydd ar gael. Byddwch chi hefyd yn cael y cyfle i ofyn y cwestiynau pwysig am eich cais, cyllid myfyrwyr a llety.

Gallwch hefyd ymweld â'n safleoedd eraill gan gynnwys Ysgol y Celfyddydau Creadigol yn Stryt y Rhaglaw a'n campws yn Llaneurgain.

Lleoedd: WREXHAM GLYNDWR UNIVERSITY
Dyddiad: 03/03/2018
Amseroedd: 10am

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Admissions ar 01978 293439 neu ebost enquiries@glyndwr.ac.uk

Swyddfa Bocs: 01978 293439 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.glyndwr.ac.uk/open (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11552

Cwrs Mindfulness (Dydd Mercher)

Dyma gyfle i ddysgu strategaethau a dulliau o ddelio â straen mewn lleoliad grwp bach gydag athro achrededig. Gweler fy gwefan i gael rhagor o fanylion am y cwrs a ffurflen gais: www.newmindfulness.net

Lleoedd: Wrexham Quaker Meeting House, Holt Road, Wrexham LL13 8NH
Dyddiad: gan 10/01/2018 i 28/02/2018
Amseroedd: 18:30-21:00

Addas ar gyfer Adults

Cyswllt Alan Butterworth ar 07816 988124 neu ebost newmindfulness@gmail.com

Swyddfa Bocs: 07816 988124 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.newmindfulness.net (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £99 - £159

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11466