Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 13 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

Brexit ar y ffin (Wrecsam)

Os ydych yn eich ugeiniau neu'ch tridegau, rydych yn rhan o'r genhedlaeth sy'n debygol o gael ei heffeithio fwyaf gan y Deyrnas Unedig yn gadael yr Undeb Ewropeaidd. Felly beth yw eich gobeithion a'ch ofnau wrth i ganlyniad y trafodaethau BREXIT agosáu?

Mae BBC Radio 4 eisiau gwybod! Mewn dadl flaengar, bydd Bethan Rhys Roberts yn gofyn i bobl ifanc o ddwy ochr y ffin rhwng Cymru a Lloegr sut y maent yn teimlo am y fargen sy'n dod i'r amlwg a sut mae byw neu weithio mor agos at y ffin yn miniogi'r ffocws y maent yn ei wynebu.

Os hoffech ddod i'r wefan, gallwch wneud cais drwy ddilyn y linc a ganlyn: http://www.bbc.co.uk/showsandtours/shows/brexit_on_the_border_12dec18

Lleoedd: Tŷ Pawb, LL13 8BB
Dyddiad: 12/12/2018
Amseroedd: from 6pm

Addas ar gyfer 20-39

Cyswllt Eleri Llian Rees ar 03030821082 neu ebost eleri.rees@bbc.co.uk

Gwefan: http://www.bbc.co.uk/showsandtours/shows/brexit_on_the_border_12dec18 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12176

Technoleg sy'n datblygu

I gael rhagor o ffeithiad ac i archebu lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/emerging-tech-fest-tickets-51286142232?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Canolfan Catrin Finch Centre, Glyndwr University
Dyddiad: 13/12/2018
Amseroedd: 09:00 – 18:00

Addas ar gyfer

Cyswllt CEMET, Innovation Point, Innovate UK etc ar neu ebost elizabeth.scott@estnet.uk.net

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/emerging-tech-fest-tickets-51286142232?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12154

Digwyddiad Nadolig

Hoffai Cyfeillion Moss Valley a Phartneriaeth Cymuned Brychdyn eich gwahodd i ymuno a ni yn ein Groto o chwith Siôn Corn, Reidio ar ful, Canu Carolau, Crefftau Nadoligaidd, Lluniaeth ysgafn, Cystadleuaeth ‘Santa Paws’ i ganfod y ci gyda'r wisg orau. Dewch a rhodd I'R GRONFA FWYD, dyna'i gyd, a chewch ddod i ddweud helo wrth Siôn Corn!

Lleoedd: Dyffryn Moss | Moss Valley
Dyddiad: 16/12/2018
Amseroedd: 1-3pm

Addas ar gyfer Pawb | All

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Rhodd i’r gronfa fwyd/Donation for the food bank

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12132

Myfyrdod Dydd Llun

Myfyrdod Dydd Llun 6 pm-7pm yn Creuynni Gofal Iechyd Cyflenwol

Mae Myfyrdod Dydd Llun yn ymarfer myfyrdod wythnosol gyda'i gilydd mewn grŵp bach. Mae cyfuniad o feddylfrydau sy'n cael eu harwain, mae hyn yn addas ar gyfer pob oedran a phrofiad o fyfyrdod, dechreuwyr, canolig ac uwch.

I gadarnhau archebu, cysylltwch â Facebook Facebook Gofal Iechyd Atodol Creuynni a / neu Whatsapp / Signal 07472266952

Rhodd a awgrymir yw £ 5 neu fwy.

Mae archebu yn hanfodol, fel arall, yn gyntaf, mae niferoedd yn cael eu cyflwyno'n gyntaf, yn ôl y taliad ymlaen llaw yn y lle.

Efallai yr hoffech ddod â phad a phensil, i ddileu, ysgrifennu, i dynnu lluniau, delweddau, teimladau a all ddod o'r myfyrdod.

Os yw'n well gennych eistedd ar y llawr, gallwch ddod â chlustog.

Am fwy o wybodaeth: https://www.meetup.com/Meditation-Meetups-Wrexham/events/wrsghqyxnbtb/

Lleoedd: Creuynni Complementary Healthcare, 7 Salisbury Close, Wrexham, LL13 7BY
Dyddiad: 17/12/2018
Amseroedd: 6pm - 7pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Katie ar 07472266952 neu ebost creuynni@yahoo.co.uk

Swyddfa Bocs: 07472266952 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Suggested contribution £5 or more

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12084

Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni

I gael rhagor o ffeithiad ac i archebu lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cychwyn-a-rhedeg-busnes-rhoi-cynnig-arni/

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1NF
Dyddiad: 17/12/2018
Amseroedd: 10:00 - 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar 03000 6 03000 neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge--2/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12152

Groto Siôn Corn

Gall y rhai bychain gyfarfod Siôn Corn yn ei ogof a derbyn rhodd arbennig.

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: o 15/12/2018 i 16/12/2018
Amseroedd: 11am - 4pm

Addas ar gyfer Plant o phob oedran

Cyswllt Claire Luckock ar 01978 292538 neu ebost Claire.luckock@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £4.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12172

Gweithdy Torch Nadolig

Ynumwch â artist blodau Katie Hudson mewn gweithdy gwych yn Tŷ Pawb. Gan ddefnyddio celyn, aeron a deiliach, dysgwch sut i wneud torch Nadolig hyfryd eich , yn berffaith ar gyfer tymor y Nadolig. £30 i gynnwys yr holl ddeunyddiadau, te, choffi a mins peis. I archebu lle - 01978 292144 neu ebost typawb@wrexham.gov.uk

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: o 12/12/2018 i 14/12/2018
Amseroedd: 12.00pm - 2.30pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Gareth Thomas ar 01978 292147 neu ebost gareth.thomas@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292144 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £30

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12116

Pentref Nadolig Wrecsam

Bwyd Nadoligaidd, nwyddau wedi eu gwneud a llaw, lluniaeth a bar ar y safle; i gyd wrth ymyl theepee hudol llawn cerddoriaeth fyw, adloniant a phaentio wyneb.

Lleoedd: Llwyn Isaf, Wrecsam
Dyddiad: o 14/12/2018 i 16/12/2018
Amseroedd: Gwener / Friday 12:00 - Sul / Sunday 4:00pm

Addas ar gyfer Pob oedran/All ages

Cyswllt Claire Luckock ar 01978 292538 neu ebost Claire.Luckock@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12138

Groto Siôn Corn

Gall y rhai bychain gyfarfod Siôn Corn yn ei ogof a derbyn rhodd arbennig.

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: o 10/12/2018 i 14/12/2018
Amseroedd: 2pm - 6pm

Addas ar gyfer Plant o phob oedran

Cyswllt Claire Luckcock ar 01978 292538 neu ebost Claire.luckock@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £4.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12171

Rhyfel a Heddwch: Philip Jones Griffiths a Grym Ffotograffiaeth

Roedd Philip Jones Griffiths yn un o ffotograffwyr mwyaf dylanwadol yn niwedd yr 20fed ganrif. Cafodd Griffiths ei eni a’i fagu yng ngogledd-ddwyrain Cymru, roedd yn heddychwr hyd ei oes ac ymdrechodd i ddangos effaith y rhyfel ar frwydrwyr a dinasyddion trwy ei waith. Mae’r arddangosfa hon, ganrif ar ôl ‘y rhyfel i roi terfyn ar bob rhyfel’ yn canolbwyntio ar ei ffotograffau o ddau ryfel hirfaith: Rhyfel Fietnam yn ne-ddwyrain Asia a’r Terfysg yng Ngogledd Iwerddon

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam/Wrexham Museum
Dyddiad: o 03/12/2018 i 17/12/2018
Amseroedd: Llun-Gwe/Mon-Fri:10am-4pm/Sad/Sat 11am -4pm.

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt Amgueddfa Wrecsam/Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: AM DDIM/FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12141

Dysgu Cymraeg Am Ddim! (Dydd Sul)

Rydym yn cynnal gwersi Cymraeg am ddim! Byddwn yn cynnal gwersi Cymraeg anffurfiol i ddechreuwyr yn Nhŷ Pawb rhwng 10am-12pm a 1-3pm bob dydd Sul yn ein Gofod Hyblyg (flexi space). Anelwyd yr awr gyntaf i fod yn sesiwn o wersi hamddenol ar gyfer dechreuwyr, gyda'r ail awr yn cymryd agwedd llawer mwy hamddenol, yn cynnwys gemau hwylus, neu sgwrs efo paned o Blank Canvas. Dechrau ar 2il o Fedi Croeso cynnes i bawb I gadarnhau lle: emzybee97@gmail.com

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: o 23/09/2018 i 16/12/2018
Amseroedd: 10:00 - 15:00

Addas ar gyfer All

Cyswllt Morgan Thomas ar 01978 291146 neu ebost typawb@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12031

Dysgu Cymraeg am ddim!

Byddwn yn cynnal gwersi Cymraeg anffurfiol i ddechreuwyr yn Nhŷ Pawb rhwng 10am-12pm a 1-3pm bob dydd Sul yn ein Gofod Hyblyg (flexi space). Anelwyd yr awr gyntaf i fod yn sesiwn o wersi hamddenol ar gyfer dechreuwyr, gyda'r ail awr yn cymryd agwedd llawer mwy hamddenol, yn cynnwys gemau hwylus, neu sgwrs efo paned o Blank Canvas.

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: o 16/09/2018 i 16/12/2018
Amseroedd: 10-12am 1-3pm

Addas ar gyfer Any

Cyswllt Morgan Thomas ar 01978 292093 neu ebost morgan.thomas@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292093

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12019

Grwp Crefft

Mae hwn yn grwp cyfeillgar iawn sydd bob amser yn croesawu aelodau newydd. Mae am ddim a does dim angen archebu lle - dewch draw I ymuno a ni! Mae'r grwp yn gwau, Crosio a chroes bwytho yn bennaf, ac meant yn awyddus I rannu eu sgiliau.

Lleoedd: Llyfrgell Llai/ Llay Library
Dyddiad: o 10/01/2018 i 12/12/2018
Amseroedd: 1.00 - 3.00pm

Addas ar gyfer Oedolion/Adult

Cyswllt Llyfrgell Llai/ Llay Library ar 01978 855100 neu ebost llay.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11467