Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhybudd Tywydd

Dim rhybudd tywydd.

Cynghorir y cyhoedd i fod yn ofalus iawn a chysylltu â ‘Traffig Cymru’ am gyngor pellach am gyflwr y ffyrdd.

Gweler hefyd: Cwestiynau a ofynnir yn aml am reoli argyfyngau