Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Dogfennau Addysg

Mae'r dudalen hon yn rhestru ystod o ddogfennau sydd ar gael o'r Adran Addysg.

Canllaw Rhieni a Gofalwyr i'r gwasanaethau addysg yn Wrecsam

Diweddarwyd y ddogfen hon ar 21 Hydref 2016 i adlewyrchu newidiadau i wybodaeth yr ysgol ar gyfer Ysgol Gynradd Tanyfron ar dudalen 81.

Ysgolion Wrecsam

Diweddarwyd y ddogfen hon ar 23 Hydref 2015 i adlewyrchu newidiadau i wybodaeth yr ysgol ar gyfer Ysgol Gynradd Tanyfron.