Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

28 Ebrill 2017

Awduron yn dod i Wrecsam ar gyfer yr Ŵyl Carnifal Geiriau blynyddol

Mae’r cloc yn tician o ran cael eich tocynnau ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau llenyddol sydd ar y gorwel yn Wrecsam, fel y daw Carnifal Geiriau Wrecsam yn nes.

Bydd toreth o ysgrifenwyr a ffigurau cyhoeddus yn ymweld â Wrecsam fel rhan o'r Carnifal Geiriau blynyddol, a fydd yn Wrecsam am wythnos o ddydd Sadwrn 29 Ebrill tan ddydd Sadwrn 6 Mai.

Mae’r awduron gwadd ar gyfer y digwyddiad yn cynnwys yr ysgrifennwr lleol Aled Lewis Evans; awdures Chocolat Joanne Harris; yr awduron trosedd Lisa Cutts a Simon Booker; yr awdur ffuglen hanesyddol Ben Kane ac awdures Lady of Hay Barbara Erskine.

Gwahoddir ysgrifenwyr selog hefyd i wneud eu cyfraniad eu hunain i'r ŵyl, gyda digwyddiad Baton Barddoniaeth yn Nôl yr Eryrod ar 29 Ebrill.

Ac, ar ddydd Llun 1 Mai, bydd digwyddiad Lleisiau Newydd yn rhoi cyfle i awduron newydd rannu eu straeon, ynghyd â chyhoeddi enillwyr cystadleuaeth stori fer yr ŵyl.

Bydd digwyddiadau’n cael eu cynnal ledled yr wythnos mewn lleoliadau fel Prifysgol Glyndŵr, Dôl yr Eryrod, Llyfrgell Wrecsam a Choleg Cambria.

Mae’r tocynnau ar werth yn Llyfrgell Wrecsam ar 01978 292090, neu o siop Waterstones Wrecsam ar 01978 357444.

Am fwy o wybodaeth neu ar gyfer rhestr lawn o ddigwyddiadau’r wythnos, ewch i: www.wrexhamcarnivalofwords.com.