Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

03 Mai 2017

Defnyddiwch eich Pleidlais Fory

Defnyddiwch eich pleidlais fory yw’r neges gan Swyddog Canlyniadau Wrecsam wrth i’r diwrnod i bleidleisio yn yr etholiadau lleol agosáu.

Dywedodd Dr Helen Paterson, Swyddog Canlyniadau:

“Byddwch yn cael y cyfle’n fuan i bleidleisio dros bwy rydych chi’n meddwl yw’r ymgeisydd gorau i gynrychioli eich cymuned ar y cyngor am y 5 mlynedd nesaf.

“Mae pwy rydych yn pleidleisio iddynt rhyngoch chi a’r papur pleidleisio ond – os ydych yn gymwys i gymryd rhan yn yr etholiadau hyn – byddwn yn eich annog i ddefnyddio eich pleidlais fel bod y cyngor yn cynrychioli dymuniadau eich cymuned. Yn Wrecsam, fel mewn rhannau eraill o’r DU, mae’r nifer sy’n pleidleisio yn isel a hoffwn weld y patrwm hwn yn newid eleni felly fory gwnewch yn siŵr eich bod yn pleidleisio os gwelwch yn dda.

“Mae’r Cyngor yn darparu gwasanaethau pwysig fel addysg, casglu biniau a gofal cymdeithasol felly mae’n bwysig eich bod yn dweud eich dweud ar bwy yw eich cynrychiolydd ar y cyngor drwy ddefnyddio eich hawl i bleidleisio.”

Yfory bydd 52 o gynghorwyr yn cael eu hethol i gynrychioli 47 o wardiau yn Wrecsam. Gall ymgeiswyr gynrychioli plaid wleidyddol neu fod yn annibynnol ond eu cymuned leol fydd yn ethol pob ymgeisydd llwyddiannus.