Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

20 Ebrill 2017

Galw ar drigolion i fod yn wyliadwrus o sgamwyr trwsio cyfrifiaduron

Rhybuddiwyd trigolion Wrecsam i gadw llygad am artistiaid sgamio ffôn oportiwnistaidd sy'n ymddwyn fel arbenigwyr trwsio technegol - ac sydd hyd yn oed yn honni eu bod yn gweithio i fusnesau mawr adnabyddus.

Mae Safonau Masnach Wrecsam yn cyhoeddi rhybudd ar ôl digwyddiad sgamio dros y ffôn lle gwelwyd un preswylydd yn colli cannoedd o bunnau ar ôl dioddef wrth law arbenigwyr technegol ffug.

Cafodd y preswylydd alwad ddiwahoddiad gan sgamiwr a oedd yn honni ei fod yn ffonio ar ran BT, yn dweud wrtho fod ei liniadur wedi'i heintio gan feirws a bod angen ei lanhau.

Rhoddodd y dioddefwr fynediad o bell i’r sgamwyr i’w liniadur a’i gyfrif banc.Aeth y galwyr yn eu blaen i dynnu arian o gyfrif y preswylydd a gwneud cais am fenthyciad yn ei enw.

Dywedodd Roger Mapleson, Arweinydd Tîm yn Safonau Masnach Wrecsam:“Nid oes unrhyw ffordd y gallai sgamwyr wybod a oes feirws ar eich gliniadur, cyfrifiadur neu unrhyw ddyfais arall.

“Maent yn tueddu i ychwanegu pwysau i’w honiadau drwy honni eu bod yn ffonio o gwmni mawr, fel BT, Microsoft neu Apple – ond nid yw’r cwmnïau hyn fyth yn gwneud galwadau o’r fath.

“Gall y galwyr hyn fod yn gredadwy iawn, ac os ydynt yn eich dal pan ydych yn brysur yn gwneud pethau eraill, gallai fod yn haws i’ch twyllo.

“Yn syml iawn, peidiwch byth a rhoi mynediad i rywun nad ydych yn ymddiried ynddo i’ch cyfrif banc a pheidiwch â rhoi gwybodaeth iddynt am eich cyfrifiadur neu liniadur. Mae technoleg yn golygu ei bod yn haws nac erioed iddynt gysylltu â’ch peiriant o bell gyda dim ond rhai manylion allweddol, gan ganiatáu iddynt ddwyn unrhyw beth y maent eisiau.”

Os ydych chi’n credu eich bod wedi dioddef o sgiâm, cysylltwch â’ch banc ar unwaith. I riportio trosedd, ffoniwch Heddlu Gogledd Cymru ar 101.

I gael cyngor pellach, ffoniwch Linell Gymorth Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505 (neu 040506 am wasanaeth yn Saesneg).