Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

00 Month Year

Asesiad Poblogaeth Gofal Cymdeithasol a Llesiant Gogledd Cymru

Mae Cynghorau yng Ngogledd Cymru, gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi bod yn gweithio efo’i gilydd i weld pa wasanaethau gofal a chefnogaeth mae pobl ei angen nawr ac yn y dyfodol.

Mae’r darganfyddiadau wedi cael eu cyhoeddi ar 1 Ebrill 2017, ac mae’r adroddiad ar y cyd cyntaf ar gael ar: http://www.wrexham.gov.uk/english/council/social_services/population_assessment.htm

Mae pobl ar draws Gogledd Cymru wedi cymryd rhan i ddweud eu dweud am ddyfodol gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Dywedodd Jenny Williams, Arweinydd Prosiect Gogledd Cymru a Chyfarwyddwraig Strategol Gofal Cymdeithasol ac Addysg yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy:

“Mae’r adroddiad hwn y cyntaf o’i fath yng Ngogledd Cymru. Fe fydd yn ein helpu i gynllunio gwasanaethau er mwyn cwrdd ag anghenion pawb sydd angen gofal a chefngoaeth, a’u gofalwyr.”

Mae cynhyrchu asesiad poblogaeth ar gyfer Gogledd Cymru yn ofyniad dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.