Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

25 Ebrill 2017

Actor gwobrwyol Y Gwyll am siarad ar ddiwrnod cyntaf gŵyl Gymraeg HWB

Bydd gŵyl gerddorol a chelfyddydol boblogaidd yng ngogledd Cymru yn croesawu actor gwobrwyol i siarad mewn digwyddiad iaith Gymraeg newydd.

Bydd yr actor Llion Williams yn ymddangos ar y llwyfan yn HWB Cymraeg ar Sgwâr y Frenhines, Wrecsam, am 6pm ddydd Iau, 11 Mai, gan roi cipolwg ar ei waith fel actor a gwaith Cymraeg.

Llion, sy'n wreiddiol o Fangor, oedd yr actor cyntaf i ennill gwobrau am berfformio yn Gymraeg ac yn Saesneg yng Ngwobrau Theatr Cymru, pan gipiodd wobr y perfformiad Saesneg gorau gan ddyn am ei rôl yn y ddrama ddwyieithog Belonging/Perthyn a’r actor Cymraeg gorau am Chwalfa.

Mae hefyd yn enwog am ei waith ar y teledu yn y ddrama ddwyieithog boblogaidd Y Gwyll/ Hinterland ac, wrth gwrs, y gomedi C’mon Midffild!

Mae hefyd yn aelod cyswllt o Theatr Clwyd yn yr Wyddgrug ac wedi serennu mewn nifer o gynyrchiadau yno, gan gynnwys Ghosts, Doll's House, Abigail's Party, Gaslight, Rape of the Fair Country a rhai eraill.

Mae HWB Cymraeg yn ddigwyddiad newydd a fydd yn cael ei gynnal yn rhan o FOCUS Wales – dathliad blynyddol Wrecsam o gerddoriaeth a diwylliant.

Bydd tipi HWB Cymraeg ar Sgwâr y Frenhines o ddydd Iau, 11 Mai tan ddydd Sadwrn, 13 Mai a bydd llu o ddigwyddiadau yno.

Bydd nifer o fandiau ac artistiaid i'w gweld ar y llwyfan trwy gydol y digwyddiad a bydd Radio Cymru yn cyflwyno ac yn recordio sesiynau a chyfweliadau gyda bandiau o HWB ddydd Gwener, 12 Mai.

Mae HWB Cymraeg wedi’i drefnu gan Gyngor Wrecsam, FOCUS Wales, Coleg Cambria, Menter Iaith y Fflint a Wrecsam.

Dywedodd Stephen Jones, Cydlynydd y Gymraeg yng Nghyngor Wrecsam:“Rwy’n falch iawn ein bod ni wedi gallu cael actor o statws Llion i’n helpu i lansio HWB Cymraeg.

“Mae ei waith fel actor yn wych, yn Gymraeg ac yn Saesneg, ac fe fydd ei gael o yno’n cyd-fynd ag ysbryd yr hyn rydyn ni am ei wneud yn HWB Cymraeg; yn enwedig wrth ddenu'r rhai hynny sydd efallai wedi gweld Llion yn Hinterland/Y Gwyll ac sydd am ddod i wybod mwy am ei waith.

“Nod y digwyddiad yw denu'r rhai sydd â diddordeb yn y Gymraeg a hyrwyddo’r iaith, a bydd Llion yn sicr yn ein helpu i wneud hynny."