Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

26 Ebrill 2017

Cyngor ar y rhestr fer am wobr sy’n nodi ymdrechion i helpu pobl fyddar a thrwm eu clyw

Mae elusen i bobl sy'n drwm eu clyw yn gwahodd trigolion Wrecsam i roi eu cyngor lleol ar y rhestr fer ar gyfer gwobr genedlaethol.

Mae Cyngor Wrecsam ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Rhagoriaeth Cymru Action on Hearing Loss Cymru 2017 - digwyddiad blynyddol sy'n nodi llwyddiannau sefydliadau cyhoeddus sydd wedi mynd yr ail filltir i sicrhau bod pobl fyddar a thrwm eu clyw yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt gan sefydliadau fel llywodraethau lleol a darparwyr gwasanaethau.

Mae’r mesurau a gymerwyd gan Gyngor Wrecsam i wella gwasanaethau ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth byddar a thrwm eu clyw yn cynnwys:

Enwebodd Huw Ap Dewi, Swyddog Prosiectau Digidol yng Nghyngor Wrecsam, y cyngor ar gyfer y wobr genedlaethol.

Meddai Huw: “Mae'r gwaith yr ydym ni fel cyngor wedi ei gynnal er mwyn sicrhau nad yw aelodau byddar a thrwm eu clyw o'r cyhoedd dan anfantais wrth ddefnyddio gwasanaethau wedi bod o fudd mawr i ddefnyddwyr gwasanaeth o'r fath, ac rwy’n gobeithio y byddwn yn llwyddiannus ac yn ennill y wobr - byddai'n mynd yn bell i gydnabod ymdrechion y staff sy'n rhoi llawer o amser ac ymdrech i sicrhau gwelliannau i wasanaethau ac yn cael hyfforddiant perthnasol.”

Bydd y rhestr fer yn cael ei phennu ar sail pleidlais gyhoeddus ac mae gan drigolion tan 28 Ebrill (yfory) i roi Cyngor Wrecsam ar y rhestr fer.

Gall trigolion bleidleisio ar-lein yn www.surveymonkey.co.uk/r/excellencewales