Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

21.04.17

Mae merch ifanc “ysbrydoledig” o Wrecsam wedi derbyn rhodd elusennol gan Faer Wrecsam.

Bu Catrin Pugh, a oroesodd tân ar fws yn ystod taith i’r Alpau yn 2013, yn cwrdd â’r Cynghorydd John Pritchard, Maer Wrecsam, i drafod ei gwaith parhaus fel llysgennad ar gyfer elusen sy’n cefnogi unigolion sydd wedi cael eu llosgi.

Cafodd Catrin siawns o un mewn mil o oroesi ar ôl cael ei llosgi’n ddifrifol mewn tân ar fws yn Alpau Ffrainc – ond ers y ddamwain, mae hi wedi bod drwy broses hir o adferiad a gwella.

Mae hi bellach yn gweithio gyda’r Katie Piper Foundation – elusen sydd yn rhoi cymorth i bobl sydd â chreithiau ar ôl llosgi ac afiechydon eraill, ac sy'n cefnogi unigolion sydd wedi'u llosgi wrth iddynt wella.

Mae Catrin yn siaradwr ysgogol ac yn llysgennad i’r elusen, ac mae hi’n mynychu digwyddiadau ledled y wlad i drafod ei hadferiad a'r gefnogaeth a dderbyniodd hi gan y Sefydliad.

Cyflwynodd y Maer siec gwerth £100 i Catrin ar gyfer y Sefydliad yn ystod ei hymweliad i Neuadd y Dref, ac roedd rhieni Catrin, Carl a Sara, a’i chwaer Mari yn bresennol hefyd.

Dywedodd y Cynghorydd Pritchard: “Roedd hi’n bleser cyfarfod Catrin a’i theulu, a chael cyfle i gael sgwrs gyda nhw yn ystod eu hymweliad i Neuadd y Dref.

“Mae Catrin yn ferch ifanc ysbrydoledig iawn, ac roeddwn i'n falch iawn o gael y cyfle i glywed am y gwaith y mae hi wedi'i wneud gyda'r Katie Piper Foundation.”

Dywedodd Catrin: “Wyddwn i ddim y byddai cyfleoedd fel hyn yn codi ar ôl fy namwain.

“Roedd hi’n bleser cyfarfod y Maer a’r Faeres, a derbyn rhodd mor hael ar gyfer elusen sy’n gwneud cymaint o dda, ac sydd wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i fy mywyd fy hun.”