Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

06 Ebrill 2017

Artist yn paentio murluniau ym marchnad Wrecsam i roi gweledigaeth o’r datblygiad Marchnad y Bobl newydd

Bydd pâr o furluniau newydd lliwgar a baentiwyd gan artist o Wrecsam yn dod â lliw i un o brif adeiladau marchnad Wrecsam ac yn rhoi gweledigaeth i ymwelwyr o'r datblygiad celf a diwylliant gwerth £4.5m. 

Paentiodd Emma Jayne Holmes bâr o furluniau yn Arcêd y De a Gogledd Marchnad y Bobl gan ddarlunio tu mewn Marchnad y Bobl newydd OW – datblygiad celfyddydau a fydd yn dwyn marchnadoedd a gofod diwylliannol a chreadigol ynghyd.

Cafodd y murluniau eu paentio yn ystod mis Mawrth ar ôl ymgynghori gyda masnachwyr, ac maent yn ffurfio rhan o ymdrech ehangach i ailwampio Arcêd y De, ynghyd â gwaith glanhau ac ailaddurno.

Mae’r lloriau wedi cael eu jet-olchi, y ffenestri uchaf wedi eu glanhau, ac mae waliau a blaensiopau Arcêd y De yn cael eu hailbaentio, gydag arwyddion newydd hefyd yn cael eu gosod ar y siopau.

Ymgynghorodd Emma Jayne gyda masnachwyr cyn gweithio ar y paentiadau, a’u hawgrymiadau nhw arweiniodd ar y dyluniad arddull ‘trompe'd’oeil’, sy’n rhoi'r argraff bod yr arcedau yn agor allan i’r ganolfan newydd.

Mae rhai o’r dyluniadau yn y murluniau yn cynnwys canlyniadau gweithgarwch “dylunio eich stondin marchnad eich hun”, lle cafodd plant gyfle i gynnig eu syniadau eu hunain am ddyluniadau ar gyfer stondinau newydd.

Dywedodd Emma: “Ar ôl ymgynghori gyda’r stondinwyr, aethom am furlun a fyddai’n darlunio’r cynlluniau ar gyfer Marchnad y Bobl, a hefyd dangos nad yw’r marchnadoedd eraill wedi cau.

Ychwanegodd: “Rwyf wedi cael ymateb hynod gadarnhaol i’r gwaith – mae ymwelwyr rheolaidd wedi dod yn arbennig o’u ffordd i weld y cynnydd ar y murlun. Rwyf hefyd wedi cael llawer o gefnogaeth oddi wrth fasnachwyr Arcêd y De.”

Dywedodd Jo Marsh, Arweinydd y Celfyddydau gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam: “Rydym yn falch iawn bod Emma Jayne wedi gallu ymgymryd â’r gwaith hwn yn arcedau Marchnad y Bobl a darparu cipolwg ar sut bydd Marchnad y Bobl OW yn edrych unwaith bydd y gwaith wedi’i gwblhau.

 “Rydym hefyd yn falch bod y masnachwyr hefyd wedi cael cyfle i roi eu mewnbwn, a diolch i'r holl blant hynny a gymerodd ran mewn dylunio eu stondinau marchnad eu hunain i roi syniad i ni ynghylch sut maent am i Farchnad y Bobl OW edrych.”