Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

25 Ebrill 2017r

Cystadlwch erbyn diwedd mis Ebrill

Mae gan ffotograffwyr amaturaidd tan 30 Ebrill i gyflwyno eu lluniau ar gyfer cystadleuaeth calendr 2018 Rhyfeddodau Wrecsam mis yma. Bydd beiriniaid yn chwilio am luniau a dynnwyd ac a gyflwynwyd ym mis Ebrill yn gynnar ym mis Mai a dewisir a chyhoeddir enillydd yn fuan wedyn.

Lansiwyd Cystadleuaeth Calendr Rhyfeddodau Wrecsam 2018 ddechrau mis Tachwedd yn dilyn y newyddion bod Gogledd Cymru yn y bedwerydd yn y byd o ran y rhanbarthau i ymweld â nhw. Ar y pryd, roedd staff yn credu ei bod yn deg i Wrecsam ddathlu ei lle yn y byd gyda chofnod ar ffurf lluniau o Wrecsam drwy gydol y flwyddyn.

Nod y gystadleuaeth yw dod o hyd i lun gan ffotograffydd amatur sy’n dangos y mis hwnnw yn ei hanfod. Rydym bellach yn gwahodd lluniau mis Ionawr, a bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi yn fuan ym mis Ionawr. Bydd y lluniau buddugol i gyd i'w gweld yng nghalendr Rhyfeddodau Wrecsam 2018.

Nid oes gwobr i’r enillwyr, ond bydd pob un o’r 12 ohonynt yn cael copïau o galendr Rhyfeddodau Wrecsam 2018 pan fydd yn cael ei argraffu fis Tachwedd 2017, gyda’u llun a’u henw oddi tano.

Bydd yr holl elw o werthu’r calendr yn mynd tuag at yr elusennau a ddewisir gan y Maer.

Gall y lluniau fod o unrhyw le yn y fwrdeistref sirol sydd wedi’u tynnu yn ystod mis Ionawr ac mae amodau a thelerau i'r gystadleuaeth.

Dylid cyflwyno’r lluniau drwy e-bost, gwell yw anfon rhai eglurder llawn, at calendar@wrexham.gov.uk. Mae rhagor o wybodaeth ac amodau a thelerau ar gael ar wefan y Cyngor ar www.wrecsam.gov.uk.