Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Etholiadau Presennol / Swyddi

Etholiadau Seneddol y Deyrnas Unedig (Etholiadau Cyffredinol)

Mewn Etholiadau Seneddol (a elwir hefyd yn Etholiadau Cyffredinol), gallwch bleidleisio dros eich Aelod Seneddol (AS) lleol.

Mae ASau'n rhannu eu hamser rhwng gwaith yn Senedd San Steffan, Llundain a gwaith lleol yn yr ardal y maent yn ei chynrychioli.

Yn Wrecsam, mae 2 AS, un ar gyfer pob un o etholaethau seneddol De Clwyd a Wrecsam.

Cynhaliwyd yr Etholiad Seneddol diwethaf ar 7 Mai 2015.

Bydd yr Etholiadau Seneddol nesaf ar 8 Mehefin 2017.

Dyddiadau Pwysig

  • Y dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio: Dydd Llun 22 Mai 2017
  • Dyddiad cau i wneud cais am bleidlais drwy'r post: 5pm ddydd Mawrth 23 Mai 2017
  • Bydd pleidleisiau post yn cael eu hanfon ar 23 Mai 2017
  • Dyddiad cau i wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy: 5pm ddydd Mercher 31 Mai 2017

Pecyn Enwebu

Bydd y cyfnod enwebiadau i sefyll fel ymgeisydd ar gyfer Etholiadau Cyffredinol Senedd y DU yn agor ar 9 Mai 2017 a bydd yn cau am 4pm ar 11 Mai 2017. Gellir cyflwyno papurau enwebu rhwng 10am a 4pm yn ystod y cyfnod enwebu.

Etholiadau Lleol

Ar 4 Mai 2017, bydd etholiadau’n cael eu cynnal ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a’ch Cyngor Cymuned lleol.

Ethol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Mae 52 o Gynghorwyr Bwrdeistref Sirol i gael eu hethol.  Mae pob Cynghorydd Bwrdeistref Sirol yn cynrychioli rhanbarth sy’n cynnwys un neu ragor o gymunedau.

Arolwg Ymgeiswyr Etholiad Lleol

Mae Llywodraeth Cymru'n cadw golwg ar amrywiaeth yr ymgeiswyr sy'n sefyll mewn etholiadau lleol a'r rhai sy'n cael eu hethol. Caiff holl Ymgeiswyr eu hannog i gwblhau'r arolwg hwn.

Ethol i Gynghorau Tref a Chymuned

Mae 34 o Gynghorau Tref a Chymuned yn Wrecsam, mae yna gyfanswm o 421 o Gynghorau Cymuned i’w hethol.

Mae’r cymunedau’n amrywio’n eang o ran ardal ddaearyddol a’r nifer o drigolion. 

Arolwg Ymgeiswyr Etholiad Lleol

Mae Llywodraeth Cymru'n cadw golwg ar amrywiaeth yr ymgeiswyr sy'n sefyll mewn etholiadau lleol a'r rhai sy'n cael eu hethol. Caiff holl Ymgeiswyr eu hannog i gwblhau'r arolwg hwn.