Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaethau A-Y - Y

Gwasanaeth Cyswllt
Ymddeol cysylltwch@wrexham.gov.uk
Ymgynghoriadau telluswhatyouthink@wrexham.gov.uk
Yr Amgylchedd, Cais am Wasanaethau cysylltwch@wrexham.gov.uk
Ysbwriel cysylltwch@wrexham.gov.uk
Yr Amgylchedd, Cynllunio planning@wrexham.gov.uk
Yr Henoed cysylltwch@wrexham.gov.uk
Ysbyty Maelor Wrecsam - Cyfarwyddiadau 01978 291100
Ysgolion education@wrexham.gov.uk
Ysgolion Meithrin education@wrexham.gov.uk
Ystadau Diwydiannol Wrecsam business@wrexham.gov.uk
Ystadegau statistics@wrexham.gov.uk
Yswiriant cysylltwch@wrexham.gov.uk