Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Digwyddiadau'r Nadolig

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Ffurflen Gais Beth sy’n Digwydd

Crefftau Nadoligi I Blant

Crefftau Nadoligi I Blant 30/11/17, 7/12/17 & 14/12/17

Lleoedd: Llay Library

Dyddiad: 30/11/2017 to 14/12/2017

Amseroedd: 3.30pm -4.30pm

Addas ar gyfer 5-12years
Cyswllt Llay Library on 01978 855100 neu Ebost llay.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Canolfan Adnoddau Parc Llai Ffair Nadolig Flynyddol

Lots of stalls: tombola, raffle, gifts, crafts & cakes!

Come and meet Santa for only £1.50 and receive a gift from him!

All monies raised for Llay Park Resource Centre Management Committee

Lleoedd: Llay Park Resource Centre, Market Square, Llay, Wrexham, LL12 0SA

Dyddiad: 01/12/2017 to 01/12/2017

Amseroedd: 3pm - 6pm

Addas ar gyfer All
Cyswllt Sarah Jane Smallwood-Smith on 01978 859020 neu Ebost lprc@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Nadolig Neuadd Bentref Bradle

Caneuon nadolig gan grwp chwarae Bradle, Rainbows & Brownis a phlant lleol.Stondinau diri, tombola a tombola tegannau, llyfrau lwcus, raffl, tegannau, llyfrau a chacennau a lluniaeth hefyd. Mae'r pris mynediad yn cynnwys mins pei a phaned. Cewch weld Sion Corn yn ei grotto am £1.50 a chael anrheg. Bydd pob arian a godir yn mynd tuag at gynnal Neuadd Bentref Bradle.

Lleoedd: Bradley Village Hall, Glanllyn Road, Bradley, Wrexham LL11 4BB

Dyddiad: 02/12/2017 to 02/12/2017

Amseroedd: 11am - 1pm

Addas ar gyfer All
Cyswllt Vervaine Edwards on 07752859254 neu Ebost vervaine60@gmail.com

Pris Tocyn: Adults £1 Children Free

Strafagansa’r Nadolig

Mae Wrecsam wedi mynd allan o'i ffordd i wneud y Nadolig hwn yn un gwerth chweil. Bydd gorymdaith gerddorol lawen y tymor yn gweld Siôn Corn, ei geirw a hosan yn llawn syrpreisys yn llenwi strydoedd canol y dref.

Bydd yr orymdaith yn gadael Ffordd Rhosddu am 11am, ac yn dilyn bydd band ymdeithiol, wedyn cymeriadau teledu plant poblogaidd, ceirw go iawn, Siôn Corn ei hun a llawer mwy.

Bydd yr orymdaith yn teithio ar hyd Stryt Yr Arglwydd, Stryt y Dug, Stryt yr Hôb, Stryt y Frenhines. Yna bydd yr orymdaith yn stopio ar Sgwâr y Frenhines ar gyfer agoriad Ogof Siôn Corn. Bydd y Groto ar agor ddydd Llun i ddydd Sadwrn tan 23 Rhagfyr.

Bydd Sgwâr y Frenhines yn llawn stondinau, reidiau i blant, corau’n canu carolau, teithiau trên am ddim, cyfleoedd i dynnu lluniau gyda chymeriadau'r plant a glôb eira Nadolig mawr.

Lleoedd: Queens Square, Wrexham

Dyddiad: 02/12/2017 to 02/12/2017

Amseroedd: 11am - 4pm

Addas ar gyfer All
Cyswllt Lauren Hammond on 01978 292419 neu Ebost lauren.hammond@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Friends of Ruabon Frost Fayre

Craft Stalls, Sanata's Grotto,Christmas Gifts, Henna/Glitter Tattoos, Festive Refreshments.

Lleoedd: Ruabon Village Hall, Ruabon

Dyddiad: 02/12/2017 to 02/12/2017

Amseroedd: 1pm

Addas ar gyfer Family Event
Cyswllt Sarah Giles on 07789 727413 neu Ebost sarahmather13@btinternet.com

Pris Tocyn: Free Entry

Ogof Siôn Corn

Mae ymweliad â Groto’r Nadolig yn ffordd berffaith i ddechrau tymor y Nadolig. Tocynnau ar gael o’r Ganolfan Groeso.

Lleoedd: Queens Square, Wrexham

Dyddiad: 02/12/2017 to 23/12/2017

Amseroedd: Monday - Saturday, 11am - 4pm

Addas ar gyfer All children
Cyswllt Lauren Hammond on 01978 292419 neu Ebost lauren.hammond@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £4.50

Ffair Nadolig

Stondinau, gemau, lluniaeth a grot am ddim.

Lleoedd: Clwyd Special Riding Centre, Llanfynydd, LL11 5HN

Dyddiad: 02/12/2017 to 02/12/2017

Amseroedd: 10am - 1pm

Addas ar gyfer Family
Cyswllt Vicky Evans on 01352770446 neu Ebost volunteering@clwydspecialridingcentre.co.uk

Pris Tocyn: Adults £1 Children Free

Ffilmiau Nadolig i’w Gwylio o’ch Car

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a ‘This Is Wrexham’ yn Cyflwyno.... Ffilmiau Nadolig i’w Gwylio o’ch Car! 5.15pm - Elf (PG) 8.00pm - Home Alone (PG) Prynwch docynnau o flaen llaw o Ganolfan Groeso Wrecsam (01978 292015) neu ar-lein yma www.thisiswrexham.co.uk [sicrhewch bod manylion cofrestru eich car wrth law]. Bydd popcorn i bob car pan fyddant yn cyrraedd

Lleoedd: Waterworld (Bodhyfryd) car park, Chester Street, Wrexham

Dyddiad: 03/12/2017 to 03/12/2017

Amseroedd: 5.15pm / 8pm

Addas ar gyfer All
Cyswllt Tourist Information Centre on 01978 292015 neu Ebost tic@wrexham.gov.uk
Swyddfa Bocs: 01978 292015
Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.thisiswrexham.co.uk

Pris Tocyn: £15 per car

Parti Disgo Nadolig

Mae angen tocynnau am ddim ar gyfer y disgo.

Casglwch ymlaen llaw yn y dderbynfa

Plant 5-10 oed

Mae’n rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn. Gwnewch belen i addurno coeden Nadolig y llyfrgell

Lleoedd: Gwersyllt Community Resource Centre, Gwersyllt, Wrexham

Dyddiad: 05/12/2017 to 05/12/2017

Amseroedd: 5pm - 7pm

Addas ar gyfer 5-10 years
Cyswllt Sandra Davies on 01978 722880 neu Ebost sandra.davies@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Marchnad Nadolig Fictoraidd

Dros 100 o stondinau’n gwerthu dewis o ddanteithion ac anrhegion y Nadolig; ochr yn ochr â diddanwyr stryd Fictoraidd a charwsél traddodiadol.

Lleoedd: From Queens Square to St Giles’ Church

Dyddiad: 07/12/2017 to 07/12/2017

Amseroedd: 12noon - 8pm

Addas ar gyfer All
Cyswllt Lauren Hammond on 01978 292419 neu Ebost lauren.hammond@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Crefftau’r Nadolig

Cyfle i wneud eich crefftau Nadolig gan ddefnyddio deunyddiau naturiol ac wedi’u hailgylchu.

Lleoedd: Ty Mawr

Dyddiad: 10/12/2017 to 10/12/2017

Amseroedd: 1:30pm - 3:30pm

Addas ar gyfer All Ages
Cyswllt Countryparks on 01978 763140 neu Ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.50

CERFIO RHEW YN FYW HEFYD MARCHNAD FWYD NADOLIGAIDD

Barod ar gyfer y Nadolig! Cerfio rhew yn fyw gyda Simon O’Rouke Hefyd, Marchnad Fwyd Nadoligaidd a gwobrau gwych i’w hennill Amgueddfa Wrecsam, dydd Iau 14 Rhagfyr 2017 3PM - 8PM Barod ar gyfer y Nadolig! Oedolion £2.50 Teulu £5 (2 Oedolyn a hyd at 3 Plentyn) Dyfalwch beth sy’n cael ei gerfio a gallwch ennill bar o siocled Archebwch ar-lein yn THISISWREXHAM.CO.UK neu cysylltwch â’r Amgueddfa am docynnau i gael cyfle i ennill taith am ddim o amgylch Bragdy Wrecsam Lager yn ogystal â 12 potel o lager! Bwyd lleol oddi wrth Mrs Piclklepot, Sabor De Amor, Veggie Fayre Brownies .

Lleoedd: WREXHAM MUSEUM COUNTY BUILDINGS REGENT STREET LL11 1RB

Dyddiad: 14/12/2017 to 14/12/2017

Amseroedd: 3PM - 8PM

Addas ar gyfer 0- 80
Cyswllt Wrexham Museum on 01978 297460 neu Ebost museum@wrexham.gov.uk
Swyddfa Bocs: 01978 297460
Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://Thisiswrexham.co.uk

Pris Tocyn: 2.50 per adult £5.00 family ticket

Sesiwn Stori a Chrefft Nadoligaidd Magi Ann

Story and Christmas Crafts with Magi Ann.

Lleoedd: Chirk Library

Dyddiad: 15/12/2017 to 15/12/2017

Amseroedd: 3.30 p.m. - 4.30 p.m.

Addas ar gyfer Under 8
Cyswllt Chirk Library on 01691772344 neu Ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £1.00 per child

Prynhawn Ffilmiau Nadolig

Popgorn a diod £1.00 y plentyn

Lleoedd: Gwersyllt Community Resource Centre, Gwersyllt, Wrexham

Dyddiad: 21/12/2017 to 21/12/2017

Amseroedd: 3.30pm

Addas ar gyfer 4-11 years
Cyswllt Sandra Davies on 01978 722880 neu Ebost sandra.davies@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Garolau a Mins Peis

Dewch i ymuno â ni am garolau a mins peis

Lleoedd: Gwersyllt Community Resource Centre, Gwersyllt, Wrexham

Dyddiad: 21/12/2017 to 21/12/2017

Amseroedd: 10.30am

Addas ar gyfer All
Cyswllt Sandra Davies on 01978 722880 neu Ebost sandra.davies@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Ysgol Clywedog - Marchnad Nadolig

Bwyta, yfed ac hapusrwydd! Mae Ysgol Clywedog yn hapus i gyhoeddi bod eu Marchnad Nadolig yn ôl am ei 3ydd flwyddyn. I gynorthwyo Hosbis Hope House.

Ymunwch â ni ar y 21ain o Ragfyr rhwng 5-7pm. Bydd llawer o stondinau hyfryd, lluniaeth, raffl, gemau a Groto Siôn Corn, ynghyd â digonedd o barcio am ddim a mynediad am ddim.

Os hoffech chi gael stondin yn y digwyddiad hwn, cysylltwch â swyddfa'r ysgol ar 01978 346800

Lleoedd: Ysgol Clywedog, Ruthin Road, Wrexham

Dyddiad: 21/12/2017 to 21/12/2017

Amseroedd: 5 till 7 pm

Addas ar gyfer All ages
Cyswllt Carrie Davies / Louise Hope on 01978 346800 neu Ebost carrie.davies@clywedog.org

Pris Tocyn: Free entry