Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaethau Fy Nghyfrif

Mewngofnodi

Cofrestrwch ar gyfer gwasanethau Fy Nghyfrif a mewngofnodi:

Fy Nghyfrif

Beth yw Fy Nghyfrif?

 • Mae’n wasanaeth personol i drigolion Wrecsam.
 • Storio eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel
 • Yn rhoi mynediad i wasanaethau'r Cyngor 24/7
 • Mae cofrestru ar gyfer cyfrif yn hawdd ac yn cymryd dim ond ychydig o funudau - y cyfan sydd angen i chi ddechrau yw cyfeiriad e-bost.
 • Rydym yn gofyn i chi wneud hyn i arbed amser ac arian wrth gysylltu â ni

Mewngofnodi i Fy Nghyfrif i

 • Edrychwch ar eich cyfrif treth Cyngor
 • Sefydlu debyd uniongyrchol treth Cyngor
 • Diweddaru eich treth Cyngor os byddwch yn symud cartref
 • Hawlio eithriad treth Cyngor
 • Hawlio ad-daliad treth Cyngor
 • Talu eich treth Cyngor
 • e-Filio Treth Cyngor
 • Edrych ar manylion eich cyfrif budd-dal tai
 • Hawlio budd-dal tai

Dod yn fuan

 • Newid manylion eich cyfrif budd-dal
 • Gwirio taliadau budd-daliadau a dyddiadau
 • Rhoi gwybod am newid mewn amgylchiadau
 • Gwasanaethau Amgylcheddol

Gallwch ddefnyddio'r gwasanaethau Fy Nghyfrif rhain yn ddiogel ac yn ddiogel drwy fewngofnodi gydag enw defnyddiwr a chyfrinair.

Arall

Taliadau ar-lein

Gwneud taliadau ar gyfer ystod eang o wasanaethau

Taliadau ar-lein

Derbyniadau Ysgol

Gwneud cais am dderbyniadau ysgol

Derbyniadau Ysgol

Fy Nhŷ Cyngor

Gweld rhent tai a chofnodi atgyweiriadau

Fy Nhŷ Cyngor

Porth Cynllunio

Gwneud ceisiadau cynllunio newydd

Porth Cynllunio

Ymgynghoriadau a deisebau

Cofrestrwch manylion wrth dweud eich dweud

Eich Llais Wrecsam

Diweddariadau e-bost

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd