Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaethau Fy Nghyfrif

Mae'ch Fy Nghyfrif newydd ar y ffordd! Rydym wedi bod yn gweithio ar uwchraddio'r system Fy Nghyfrif gyfredol i roi profiad gwell i chi.

Ni fydd fy Nghyfrif ar gael o ddydd Gwener 02/03/2018 tra byddwn yn gweithredu'r newidiadau.

Yn ystod yr amser hwn os oes gennych unrhyw ymholiadau y gallwch edrych i weld a yw'r ateb i'ch cwestiwn ar gael ar y wefan neu gallwch gysylltu â'r timau perthnasol:

Unwaith y bydd yr uwchraddio wedi'i gwblhau, fe'ch hysbysir trwy e-bost a bydd yn ofynnol i chi greu cyfrinair newydd at ddibenion diogelwch.

Cymorth gyda Fy Nghyfrif

myaccount@wrexham.gov.uk
01978 298992

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

Arall

Taliadau ar-lein

Gwneud taliadau ar gyfer ystod eang o wasanaethau

Taliadau ar-lein

Derbyniadau Ysgol

Gwneud cais am dderbyniadau ysgol

Derbyniadau Ysgol

Fy Nhŷ Cyngor

Gweld rhent tai a chofnodi atgyweiriadau

Fy Nhŷ Cyngor

Porth Cynllunio

Gwneud ceisiadau cynllunio newydd

Porth Cynllunio

Ymgynghoriadau a deisebau

Cofrestrwch manylion wrth dweud eich dweud

Eich Llais Wrecsam

Diweddariadau e-bost

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd